Υποστήριξη Φορέων Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Εκπόνηση Μελετών

 

 

 

Η ΑΝΕΘ παρέχει τεχνική υποστήριξη σε μόνιμη βάση (παροχή πληροφόρησης, υποστήριξη στη διαχείριση προγραμμάτων, υποβολή προτάσεων, δημιουργία χαρτογραφικών υποβάθρων ή λογισμικού παρακολούθησης επιμέρους μεγεθών) σε φορείς της Αυτοδιοίκησης του Νομού. Επιπλέον έχει εκπονήσει σειρά μελετών, αναπτυξιακών σχεδίων και άλλων εργασιών για λογαριασμό των φορέων της Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης.


Ειδικότερα η Εταιρία έχει εκπονήσει 5 Κανονισμούς Εσωτερικών Υπηρεσιών και 3 Ολοκληρωμένα Σχέδια Αγροτουριστικής Ανάπτυξης για Συμβούλια Περιοχής του Νομού, 8 Φακέλους Προέγκρισης Χωροθέτησης και 5 Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα φορέων της Αυτοδιοίκησης (Δήμων και ΝΑΘ), 6 Οικονομοτεχνικές Μελέτες Βιωσιμότητας για τη σύσταση ισάριθμων Δημοτικών Επιχειρήσεων, 1 Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης Δήμου, 3 Σχέδια Οργανωτικής Ανάπτυξης Δήμων, κλπ.


Επιπλέον η ΑΝΕΘ απετέλεσε τον φορέα εκπόνησης σειράς μελετών στο πλαίσιο Προγραμματικών Συμβάσεων με την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας και τους ενδιαφερόμενους Δήμους με χρηματοδότηση από το ΕΠΤΑ (Διαδημοτικό).


Ενδεικτικά αναφέρονται :

  • Οργάνωση και Συστηματική Προετοιμασία Υποδοχής και Πρώτης Αξιολόγησης Σχεδίων Βελτίωσης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
  • Διαχειριστικό Σχέδιο Παρόχθιων Οικοτόπων Λίμνης Βόλβης
  • Ανάπλαση Παραλίας Δήμου Μηχανιώνας, κλπ.

Η ΑΝΕΘ εκπόνησε με χρηματοδότηση από την Τεχνική Βοήθεια του ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας εμπειρογνωμοσύνη με τίτλο "Καταγραφή και Γεωγραφική Απεικόνιση των Βασικών Αναπτυξιακών Δεδομένων του Αγροτικού Χώρου της Κεντρικής Μακεδονίας".


Τέλος, η Εταιρία παρέχει υπηρεσίες τεχνικής και γεωτεχνικής υποστήριξης σε φορείς της Αυτοδιοίκησης (π.χ. Ανάπτυξη Κοινωνικών Υπηρεσιών, Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων Έργου / Υποέργου Γ' ΚΠΣ, κλπ).


Ενδεικτικές εργασίες αυτών παρουσιάζονται συνοπτικά υπό μορφή ΠΙΝΑΚΑ.


Α/Α

ΜΕΛΕΤΗ / ΕΡΕΥΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Υποστήριξη Φορέων Διοίκησης – Αυτοδιοίκησης και Εκπόνηση Μελετών και Ερευνών

72

Μελέτη Διερεύνησης Χρηματοδοτικών Ευκαιριών για την ένταξη έργων αλιευτικής υποδομής στον Δήμο Δέλτα

Δήμος Δέλτα

2011

71

Μελέτη Διερεύνησης Χρηματοδοτικών Ευκαιριών για την ένταξη έργων πολιτιστικής υποδομής στον Δήμο Δέλτα

Δήμος Δέλτα

2011

70

Μελέτη Διερεύνησης Χρηματοδοτικών Ευκαιριών για την ένταξη έργων πολιτιστικής υποδομής στον Δήμο Χαλκηδόνος

Δήμος Χαλκηδόνος

2011

69

Εγκατάσταση Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (G.I.S.) στο Δήμο Καλλιθέας

Δήμος Καλλιθέας

2010

68

Μελέτη για «Δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων στο χώρο του σχολείου στο Δ.Δ. Καρτερών»

Δήμος Λαχανά

2010

67

Έλεγχος και εποπτεία αξιολόγησης αιτήσεων προς επιχορήγηση από προγράμματα ΕΣΠΑ που διαχειρίζεται η Τράπεζα Πειραιώς

Τράπεζα Πειραιώς

2010

66

Έργα οδοποιίας στους οικισμούς του Δήμου Λαχανά

Δήμος Λαχανά

2009-2010

65

Μελέτη εργασιών αποκατάστασης και μετατροπής υφιστάμενων κτιρίων σε εκθετήριο-μουσείο και σε κτίριο αποθήκης αντικειμένων αγροτικής κληρονομιάς αντίστοιχα στο Δ.Δ. Καρτερών»

Δήμος Λαχανά

2009-2010

64

Παροχή υπηρεσιών για την ωρίμανση φακέλων υποβολής προτάσεων για την χρηματοδότηση έργων αποχέτευσης όλων των οικισμών του Δήμου Βασιλικών, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ

Δήμος Βασιλικών

2009 - 2010

63

Μελέτη εργασιών αποκατάστασης και μετατροπής υφιστάμενων κτιρίων σε εκθετήριο-μουσείο και σε κτίριο αποθήκης αντικειμένων αγροτικής κληρονομιάς αντίστοιχα, στα Στεφάνια»

Δήμος Λαχανά

2009 - 2010

62

Μελέτη «Έργα οδοποιίας στους οικισμούς του Δήμου Λαχανά»

Δήμος Λαχανά

2009 - 2010

61

Μελέτη εργασιών αποκατάστασης και μετατροπής υφιστάμενου κτιρίου σε Εκθετήριο – Μουσείο αντικειμένων αγροτικής κληρονομιάς στο Τ.Δ. Αγχιάλου του Δήμου Αγ. Αθανασίου

Δήμος Αγίου Αθανασίου

2009 - 2010

60

Μελέτη ανάπλασης της υπ’αριθμ.401 πλατείας στο Ο.Τ. 75 του Δ.Δ. Αγίου Βασιλείου του Δήμου Κορώνειας

Δήμος Κορώνειας

2009-2010

59

Παροχή υπηρεσιών για την ωρίμανση φακέλων υποβολής προτάσεων για την χρηματοδότηση έργων αποχέτευσης όλων των οικισμών του Δήμου Βασιλικών, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ

Δήμος Βασιλικών

 

2009 - 2010

58

Εκπόνηση ΜΠΕ για την έκδοση άδειας χρήσης νερού σε υφιστάμενες γεωτρήσεις στα Τ.Δ. Αγίου Βασιλείου, Βασιλουδίου, Γερακαρούς και Λαγκαδικίων του Δήμου Κορώνειας

Δήμος Κορώνειας

2009

57

Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου των Ο.Τ. 17-21-22 του Δ.Δ. Λαγκαδικίων του Δήμου Κορώνειας

Δήμος Κορώνειας

2009

56

«Αναβάθμιση της περιοχής των Δήμων Ασσήρου, Λαγκαδά, Μυγδονίας και Βερτίσκου

Δήμος Ασσήρου, Λαγκαδά, Μυγδονίας και Βερτίσκου

2008 - 2009

55

Σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος της ΤΕΔΚ Ν. Θεσσαλονίκης

ΤΕΔΚ Ν. Θεσσαλονίκης

2008 - 2009

54

Σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Απολλωνίας

Δήμος Απολλωνίας

2008 - 2009

53

Συλλογή, Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση υλικού για την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού στο Ν. Θεσσαλονίκης

ΝΑΘ

2008

52

Σύνταξη Οικονομοτεχνικής Μελέτης Βιωσιμότητας για τη Μετατροπή της Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Αγίου Αθανασίου σε Κοινωφελή Επιχείρηση

Δήμος Αγίου Αθανασίου

2008

51

Υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΥΔ του ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006 / Υποστήριξη στον τομέα των μεταφορών και σε προληπτικούς ελέγχους έργων υποδομών

ΕΥΔ του ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006

2008

50

Υποστήριξη στον τομέα των μεταφορών και σε προληπτικούς ελέγχους έργων υποδομής

Τεχνική Βοήθεια ΠΕΠ

2008

49

Σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αγίου Αθανασίου

Δήμος Αγίου Αθανασίου

2008

48

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Οικονομοτεχνικού Συμβούλου στη Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τεχνική Βοήθεια ΠΕΠ

2007 - 2008

47

Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τα Μέτρα 4.1, 4.3, 4.5 και για τα Μέτρα των ΟΠΑΑΧ

Διεύθυνσης Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

2007-2008

46

Υπηρεσίες συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης της Μονάδας Ελέγχου της ΕΥΔ του Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας 2000 – 2006 στη διενέργεια ελέγχων για την περίοδο 2007 - 2008

Τεχνική Βοήθεια ΠΕΠ

2007 - 2008

45

Παροχή Υπηρεσιών για την Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER 2007 – 2013 στην Κύπρο

Υπουργείο Γεωργίας & Φυσικών Πόρων Κύπρου

2007

44

Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου Ολοκληρωμένου Προγράμματος Ανάπτυξης Πεδιάδας Θεσσαλονίκης

Πρόγραμμα Θησέας

2006 - 2007

43

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Οικονομοτεχνικού Συμβούλου στη Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τεχνική Βοήθεια ΠΕΠ

2006 - 2007

42

Μελέτη για εναλλακτικές καλλιέργειες και την αναδιάρθρωση της κτηνοτροφίας με γνώμονα τις εσωτερικές και διεθνείς καταναλωτικές τάσεις στην Κεντρική Μακεδονία για μια ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη»

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

2006 - 2007

41

Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης στο Δήμο Εχεδώρου για την Σύνταξη Φακέλου Ωρίμανσης του Έργου: Ανέγερση Κτιρίου Πολλαπλών Χρήσεων στη Θέση του Παλαιού Σχολείου Σίνδου

Δήμος Εχεδώρου

2006

40

Υπηρεσίες υποστήριξης της Μονάδας Ελέγχου της ΕΥΔ του Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας στη διενέργεια ελέγχων

Τεχνική Βοήθεια ΠΕΠ

2005 - 2007

39

Μελέτη για την ανάπτυξη ευκαιριών στροφής των καπνοπαραγωγών της Επαρχίας Λαγκαδά προς άλλες καλλιέργειες ή δραστηριότητες

Δήμοι Λαγκαδά, Λαχανά

2005 - 2006

38

Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης των Διευθύνσεων Δασών, Τελικών Δικαιούχων του Μέτρου 4.6 «Δασοκομία», του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2000 – 2006

Τεχνική Βοήθεια ΠΕΠ

2005 - 2006

37

Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης των ΟΤΑ, Τελικών Δικαιούχων των δημοσίων έργων των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠ.Α.Α.Χ.) του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονία 2000 – 2006

Τεχνική Βοήθεια ΠΕΠ

2005 - 2006

36

Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στο Δήμο Εχεδώρου για τη σύνταξη φακέλου ωρίμανσης του έργου αποκατάστασης Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων Καλοχωρίου

Δήμος Εχεδώρου

2005

35

Εκπόνηση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου Βερτίσκου, στο πλαίσιο της HABITAT AGENDA

Δήμος Βερτίσκου

2005

34

Παροχή Υπηρεσιών Συμβουλευτικής Υποστήριξης στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της ΠΚΜ

Τεχνική Βοήθεια ΠΕΠ

2004

33

Σύνταξη Οδηγού Εφαρμογής, Φακέλου Υποψηφιότητας, Αναλυτικής Προκήρυξης για «Μετεγκατάσταση Οχλουσών Κτηνοτροφικών Μονάδων και Βελτίωση – Συμπλήρωση των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Αποβλήτων»

Τεχνική Βοήθεια ΠΕΠ

2004

32

Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης στο Δήμο Εχεδώρου

Δήμος Εχεδώρου

2004

31

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Μεθοδολογίας Εκτίμησης Σεισμικής Τρωτότητας Δικτύων Κοινής Ωφέλειας, Υποδομών, Κτιρίων Στρατηγικής Σημασίας για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου σε Πολεοδομικά Συγκροτήματα. Εφαρμογή στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2004

30

Ανάθεση για τον Συντονισμό της Επικαιροποίησης των Επιχειρησιακών Σχεδίων των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Τεχνική Βοήθεια ΠΕΠ

2004

29

Ανάθεση Επικαιροποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου της Περιοχής Ορεινών Όγκων Κερδυλλίων – Κρουσίων

Τεχνική Βοήθεια ΠΕΠ

2004

28

Ανάθεση Επικαιροποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου της Περιοχής Ορεινού Όγκου Χολομώντα - Ομβριανού

Τεχνική Βοήθεια ΠΕΠ

2004

27

Αναμόρφωση των Οδηγών Εφαρμογής & των Φακέλων Υποψηφιότητας των Δράσεων Ενίσχυσης των Ιδιωτικών Επενδύσεων στο Πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Τεχνική Βοήθεια ΠΕΠ

2004

26

Δημιουργία Γεωγραφικού Συστήματος

Δήμος Βασιλικών

2004

25

Υποβολή πρότασης του Δήμου Βασιλικών στην ενέργεια «Σύνταξη και εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων αξιοποίησης βοσκοτόπων»

Δήμος Βασιλικών

2004

24

Υποβολή και έγκριση πρότασης της ΝΑΘ με τίτλο : «Συλλογή, Ψηφιοποίηση και Τεκμηρίωση Υλικού για την Προώθηση Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού στο Ν. Θεσσαλονίκης», στο Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας».

ΝΑΘ

2004

23

Τεχνική υποστήριξη στις Δημοτικές Επιχειρήσεις των Δήμων Αξιού, Λαχανά και Λαγκαδά για την ανάπτυξη Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Δήμοι Αξιού, Λαχανά, Λαγκαδά

2003 - 2008

22

Παρακολούθηση του Υγροτόπου Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης με Χρήση Τηλεσκοπικών Δεδομένων

ΝΑΘ

2003 - 2006

21

Τεχνική υποστήριξη στη Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τον έλεγχο των φακέλων υποψηφιότητας μετά την αποστολή του στην Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης, την εισαγωγή των στοιχείων αξιολόγησης σε υπάρχουσα βάση δεδομένων, την οργάνωση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου των φακέλων υποψηφιότητας και γενικά την αποτελεσματικότερη διαχείριση του Μέτρου 4.1.

Τεχνική Βοήθεια ΠΕΠ

2003 – 2005

20

Ανάπλαση Παραλίας

Δήμος Μηχανιώνας

2003 – 2004

19

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στο Δήμο Εχεδώρου

Δήμος Εχεδώρου

2003

18

Ανάθεση Τεχνικής Υποστήριξης στους ΟΤΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας & στη Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης της ΠΚΜ

Τεχνική Βοήθεια ΠΕΠ /
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2003

17 

Σύνταξη Σχεδίου Οργανωτικής Ανάπτυξης

Δήμος Χορτιάτη

2003

16 

Λειτουργία Κέντρου Πληροφόρησης Περιοχής Δέλτα Ποταμών Αλιάκμονα, Λουδία, Αξιού, Γαλλικού και Λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου και Θεματικού Περιπτέρου Σίνδου

ΕΠΤΑ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Προγραμματική Σύμβαση / ΠΚΜ, Δήμοι Αγίου Αθανασίου, Αξιού, Εχεδώρου, Κουφαλίων, Χαλάστρας, Χαλκηδόνας, ΑΝΕΘ)

2002 – 2003

15 

Λειτουργία Κέντρου Πληροφόρησης Περιοχής Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Στενών Ρηχείου και Κέντρου Πληροφόρησης για την Παράκτια Ζώνη του Στρυμωνικού Κόλπου και του Κόλπου της Ιερισσού

ΕΠΤΑ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Προγραμματική Σύμβαση / ΠΚΜ, Δήμοι Αγίου Γεωργίου, Απολλωνίας, Εγνατίας, Κορώνειας, Μαδύτου, Ρεντίνας, ΑΝΕΘ)

2002 - 2003

14 

Αποκατάσταση – Διατήρηση Λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου

Δήμος Εχεδώρου

2002 - 2003

13 

Οργάνωση και Συστηματική Προετοιμασία Υποδοχής και Πρώτης Αξιολόγησης Σχεδίων Βελτίωσης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

ΕΠΤΑ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Προγραμματική Σύμβαση / ΠΚΜ, Δήμοι Μυγδονίας, Χαλάστρας, ΑΝΕΘ)

2002

12 

Αποκατάσταση Υγροτοπικών Λειτουργιών, Οργάνωσης, Υποδομών και Διαχείρισης Επισκεπτών Περιοχής Λιμνών Μαυρούδας

ΕΠΤΑ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Προγραμματική Σύμβαση / ΠΚΜ, Δήμοι Αρέθουσας, Σοχού, ΑΝΕΘ)

2002

11 

Ωρίμανση Προγράμματος Διαχείρισης Παραλίμνιων Εκτάσεων της Περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 «Λίμνες Βόλβης Κορώνειας» στο πλαίσιο του Αγροπεριβαλλονιτκού Μέτρου του ΕΠΑΑ

ΕΠΤΑ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Προγραμματική Σύμβαση / ΠΚΜ, Δήμοι Απολλωνίας, Εγνατίας, Κορώνειας, Λαγκαδά, Μαδύτου, Ρεντίνας, Σοχού, ΑΝΕΘ)

2001 - 2002

10 

Πρόγραμμα Διαχείρισης της Περιοχής Εκβολών Αξιού – Γαλλικού και Λουδία

ΕΠΤΑ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Προγραμματική Σύμβαση / ΠΚΜ, Δήμοι Αγίου Αθανασίου, Αξιού, Εχεδώρου, Κουφαλίων, Χαλάστρας, Χαλκηδόνας, ΑΝΕΘ)

2001 - 2002

Επιχειρησιακό Σχέδιο Γεωργικής Ανάπτυξης Πεδιάδας Θεσσαλονίκης

ΕΠΤΑ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Προγραμματική Σύμβαση / ΠΚΜ, Δήμοι Αγίου Αθανασίου, Αξιού, Εχεδώρου, Κουφαλίων, Χαλάστρας, Χαλκηδόνας, ΑΝΕΘ)

2001 – 2002

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικών Περιοχών Ορεινών Όγκων Ομβριανού – Χολομώντα

ΕΠΤΑ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Προγραμματική Σύμβαση / ΠΚΜ, Δήμοι Βασιλικών, Καλινδοίων, Ανθεμούντα, Αρναίας, Ζεβροχωρίων, Παναγιάς, Σταγείρων, Ακάνθου, ΑΝΕΘ, Αναπτυξιακή Χαλκιδικής)

2001 – 2002

Εκπόνηση Προδιαγραφών για την Σύνταξη Σχεδίου Περιβαλλοντικών – Πολεοδομικών Παρεμβάσεων στην Περιφερειακή Τάφρο Θεσσαλονίκης

Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασία Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης

2001

Στρατηγικό Σχέδιο Διατήρησης και Αποκατάστασης του Φυσικού Περιβάλλοντος Νομού Θεσσαλονίκης

Προγραμματική Σύμβασης / ΠΚΜ, Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, ΑΝΕΘ

2001

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικών Περιοχών Ορεινών Όγκων Κερδυλλίων, Βερτίσκου, Κρουσίων

ΕΠΤΑ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Προγραμματική Σύμβαση / ΠΚΜ, Δήμοι Λαχανά, Αρέθουσας, Βερτίσκου, Σοχού, Κρουσσών, ΑΝΕΘ, Αναπτυξιακή Κιλκίς)

2001 – 2002

Σχέδιο Δράσης για την Δημιουργία Τοπικού Συμφώνου Απασχόλησης (ΤΣΑ) στην Επαρχία Λαγκαδά

ΤΕΔΚ Ν. Θεσσαλονίκης

2000 – 2001

Προκαταρκτικό Σχέδιο Διαχείρισης Δάσους – Πάρκου (Σέιχ – Σου) Ν. Θεσσαλονίκης

Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασία Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης

2000

Εξειδίκευση Αναπτυξιακών Δεδομένων Αγροτικού Τομέα Ν. Θεσσαλονίκης

Τεχνική Βοήθεια ΠΕΠ /
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2000

 1

Καταγραφή και Γεωγραφική Απεικόνιση Βασικών Αναπτυξιακών Δεδομένων του Αγροτικού Χώρου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τεχνική Βοήθεια ΠΕΠ /
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1999

 

 

 

 

 

  

μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα

Υπόβαθρο :

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΑΝΕΘ 2017

© 2017 - All Rights by ANETH S.A.