Μελέτες και Συναφείς Υπηρεσίες

 

 

 

Η ΑΝΕΘ παρέχει τεχνική υποστήριξη σε μόνιμη βάση (παροχή πληροφόρησης, υποστήριξη στην ωρίμανση τεχνικών μελετών, υποβολή προτάσεων), σε φορείς της Αυτοδιοίκησης του Νομού Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, έχει εκπονήσει σειρά μελετών και άλλων σχετικών εργασιών για λογαριασμό των φορέων της Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης.


Επισημαίνεται ιδιαίτερα η επιλογή της για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας (Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης) και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας, ως απόρροια του υψηλού επιπέδου των παρεχόμενων από την ΑΝΕΘ υπηρεσιών.


Συνολικά την δεκαετία 2005 – 2015 ο προϋπολογισμός μελετών και συναφών υπηρεσιών που υλοποίησε η ΑΝΕΘ ανήλθε σε 2,5 εκατομμύρια € περίπου.

 

 

 

 

 

 

  

μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα

Υπόβαθρο :

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΑΝΕΘ 2017

© 2017 - All Rights by ANETH S.A.