Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων

 

 

Η Αναπτυξιακή Εταιρία Ν. Θεσσαλονίκης (ΑΝ.Ε.Θ) στα πλαίσια της αποτελεσματικής υποστήριξης φορέων της Αυτοδιοίκησης έχει αναπτύξει Πληροφοριακά Συστήματα για τη Διαχείριση Πληροφοριών σε Προγράμματα Επιδοτήσεων.


Επιπλέον στο πλαίσιο της διαχειριστικής επάρκειας ΕΣΠΑ, αναπτύχθηκε το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Έργων που αναλαμβάνει η εταιρεία για λογαριασμό άλλων φορέων. Στο σύστημα αυτό παρακολουθείται τόσο η πορεία για το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου, όσο και η υλοποίηση υποχρεώσεων από τη μεριά του φορέα με τη Διαχειριστική Επάρκεια (ΑΝΕΘ).


Τέλος η ΑΝΕΘ για την εξυπηρέτηση της μηχανογράφησής της, έχει αναπτύξει Ηλεκτρονικές Εφαρμογές Διαχείρισης :


  • Ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου
  • Ημερολογίου εργασιών
  • Προγραμματισμού δέσμευσης αυτοκινήτων
  • Παρακολούθησης Προμηθευτών
  • Προγραμματισμού Αδειών

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ


  • Συστήματα Παρακολούθησης Επενδύσεων

  • Σύστημα Διαχείρισης Έργων

  • Ηλεκτρονικές Δικτυακές Εφαρμογές


 

 

 

 

 

 

 

 

  

μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα

Υπόβαθρο :

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΑΝΕΘ 2017

© 2017 - All Rights by ANETH S.A.