Υποστήριξη Ανθρώπινου Δυναμικού

 

 

 

 

Η ΑΝΕΘ υποστηρίζει και αναπτύσσει πρωτοβουλίες και συνεργασίες με φορείς σε τοπικό, περιφερειακό και διακρατικό επίπεδο για την αξιοποίηση δράσεων ενίσχυσης της απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού. Οι δράσεις αυτές στοχεύουν στην πολύπλευρη υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικά ομάδων για την (επαν)ένταξή τους στην αγορά εργασίας.


Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:


 

 

 

 

 

 

 

  

μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα

Υπόβαθρο :

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΑΝΕΘ 2017

© 2017 - All Rights by ANETH S.A.