Προγράμματα CLLD / Ε.Κ.Τ.
(Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου)


 

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολου Τζιτζικώστα, εγκρίθηκαν 2 Επιχειρησιακά Σχέδια, που υπέβαλε η ΑΝΕΘ με δράσεις υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού στις περιοχές εφαρμογής του Προγράμματος CLLD / LEADER.

 

Τα Επιχειρησιακά Σχέδια περιλαμβάνουν :

  • Δράσεις Επαγγελματικής Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης γνώσεων ανέργων με στόχο την ένταξη τους στην αγορά εργασίας, είτε ως εργαζόμενοι είτε με τη δημιουργία μικρών ή/και κοινωνικών επιχειρήσεων.
  • Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας σε υφιστάμενες επιχειρήσεις και παράλληλα κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων εργαζομένων, κυρίως σε θέματα καινοτομίας και νέων τεχνολογιών, με στόχο την αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές.
  • Παροχή κινήτρων για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, από άτομα ευάλωτης ή ειδικής ομάδας, και τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα εγκρίθηκαν τα παρακάτω Επιχειρησιακά Σχέδια:

 

 

 


Προσκλήσεις


 

 

 

 

  

μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα

Υπόβαθρο :

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΑΝΕΘ 2017

© 2017 - All Rights by ANETH S.A.