ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

 

Η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε δεσμεύεται :

  • να παρέχει όλες τις υπηρεσίες της με γνώμονα πάντοτε την υποβοήθηση της αναπτυξιακής πορείας του Νομού Θεσσαλονίκης και ευρύτερα της Κεντρικής Μακεδονίας,
  • να τηρεί τις υποσχέσεις και δεσμεύσεις της προς όλες τις κατευθύνσεις (πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες, προσωπικό),
  • να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να βελτιώνει συνεχώς το επίπεδο του προσωπικού και των υπηρεσιών της, ώστε να επιτυγχάνει μεγαλύτερο βαθμό ικανοποίησης των πελατών της,
  • να τηρεί τη νομοθεσία που άπτεται των δραστηριοτήτων της,
  • να βελτιώνεται συνεχώς σε όλους τους τομείς της λειτουργίας της προς όφελος των «πελατών», των μετόχων της και γενικότερα της τοπικής κοινωνίας.

 

Αντικειμενικοί Σκοποί για την Ποιότητα

 

Οι γενικοί αντικειμενικοί σκοποί ποιότητας της Εταιρείας συνοψίζονται ως εξής :

  • Τήρηση των συμβατικών δεσμεύσεων,
  • Προσήλωση στην υποστήριξη της ανάπτυξης του Νομού Θεσσαλονίκης και ευρύτερα της Κεντρικής Μακεδονίας,
  • Επαρκής στήριξη των φορέων της Αυτοδιοίκησης στον αναπτυξιακό τους ρόλο, 
  • Συνεχής βελτίωση σε όλα τα επίπεδα.

Ο Πρόεδρος
του Δ.Σ.   

 

  

μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα

Υπόβαθρο :

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΑΝΕΘ 2017

© 2017 - All Rights by ANETH S.A.