ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ και ΣΤΟΧΟΙ

 

Η "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης" ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1992 με πρωτοβουλία των φορέων της Αυτοδιοίκησης του Νομού, Συνεταιρισμών και άλλων τοπικών φορέων. 

Μέτοχοι της Εταιρίας είναι :

  - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
  - Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας
  - Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας
  - 10 Δήμοι του Νομού Θεσσαλονίκης
  - Επιχείρηση Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά
  - Α.Ε. Ιαματικών Λουτρών Νέας Απολλωνίας
  - H Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Λαγκαδά
  - 5 Αγροτικοί - Αλιευτικοί Συνεταιρισμοί 
  - 2 Αλιευτικοί Σύλλογοι 
  - Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Β. Ελλάδος (Σ.Ε.Β.Ε.)
  - Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης - (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)
  - Το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (Ε.Κ.Θ.)
  - Η Ένωση Οινοπαραγωγών Αμπελώνα B. Ελλάδας - (ΕΝ.Ο.Α.Β.Ε.) ΑΕ 
  - Η Ένωση Νέων Αγροτών Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης 
  - Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης 

Η συμμετοχή ενός τόσο μεγάλου φάσματος φορέων δημιούργησε σημαντικές δυνατότητες για την αποτελεσματική συμβολή της Εταιρίας στην αναπτυξιακή διαδικασία του Νομού και ευρύτερα της Κεντρικής Μακεδονίας. 

Βασική στόχευση της Εταιρίας απετέλεσε από την πρώτη περίοδο της ίδρυσης της η λειτουργία της ως φορέα κινητοποίησης του ενδογενούς αναπτυξιακού δυναμικού του Νομού και ευρύτερα της Κεντρικής Μακεδονίας, συντονισμού και διαχείρισης αναπτυξιακών Προγραμμάτων. 

Στο πλαίσιο αυτό βασικές προτεραιότητες και άξονες δράσης της Εταιρίας αποτελούν :
 • Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός των αγροτικών περιοχών του Νομού και ευρύτερα της Κεντρικής Μακεδονίας
 • Η προώθηση και διαχείριση ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης της περιοχής
 • Η ανάληψη πρωτοβουλιών σε θέματα προστασίας και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Η στήριξη των φορέων της Αυτοδιοίκησης στον αναπτυξιακό τους ρόλο
 • Η παροχή πληροφόρησης και τεχνικής στήριξης στους φορείς και τους κατοίκους της υπαίθρου
 • Η υποστήριξη, κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής και η διευκόλυνση της ένταξης του στην αγορά εργασίας. 

μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα

Υπόβαθρο :

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΑΝΕΘ 2017

© 2017 - All Rights by ANETH S.A.