ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Διακριτικός Τίτλος : «ΑΝΕΘ Α.Ο.Τ.Α.»
Επωνυμία : «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ -
  Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
»
Διεθνής Επωνυμία : «DEVELOPMENT AGENCY OF THESSALONIKI S.A. -
  Organization For Local Development
»
Έτος Ίδρυσης : 1992
Μετοχικό Κεφάλαιο : 1.106.639,71 €
Όργανα Διοίκησης : Γενική Συνέλευση (συνέρχεται τακτικά σε ετήσια βάση)
Ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο
Δίκτυα Συνεργασίας :
 • Ελληνική Ένωση Αναπτυξιακών Εταιριών - HELADA
 • Ελληνικό Δίκτυο LEADER
 • Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης - ENRD
 • Κύκλος Εργασιών
  (τελευταία τριετία)
  :

  2014 : 811.832,14 €
  2015 : 926.125,92 €
  2016 : 645.648,82 €

  Πιστοποίηση
  ISO 9001:2008
  :

  EN ISO 9001:2015
  Φορέας Πιστοποίησης : TUV HELLAS (TUV NORD) A.E.

       

   

      

  μέγεθος Γραμματοσειρών

  Διασυνδέσεις - Links

  Χρώματα

  Υπόβαθρο :

   

   

   

   

   

   

   

   

  Copyright © ΑΝΕΘ 2017

  © 2017 - All Rights by ANETH S.A.