ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

 

Για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της, η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε. λειτουργεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO:9001:2015 ενώ παράλληλα έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευσης της Εταιρίας ο Κανονισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών (ΚΕΥ). Το σχήμα που ακολουθεί απεικονίζει το Οργανόγραμμα της Εταιρίας.

ANETH 

μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα

Υπόβαθρο :

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΑΝΕΘ 2017

© 2017 - All Rights by ANETH S.A.