ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

 

Για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της, η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε. λειτουργεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO:9001 ενώ παράλληλα έχουν ψηφισθεί από το Δ.Σ. της Εταιρίας Κανονισμός Προσωπικού, Κανονισμός Οργάνωσης και Κανονισμό Ανάθεσης Μελετών, Υπηρεσιών, Έργων και Προμηθειών.

Το σχήμα που ακολουθεί απεικονίζει το Οργανόγραμμα της Εταιρίας.

ANETH 

μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα

Υπόβαθρο :

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΑΝΕΘ 2017

© 2017 - All Rights by ANETH S.A.