Γενικά

 

 

 

 

Τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) βασίζονται σε ένα συνολικό και ολοκληρωμένο σχεδιασμό και έχουν στόχους τη μείωση της απομόνωσης του ορεινού χώρου, τη μείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, τη στήριξη της ανάπτυξης στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές, την ανάδειξη και αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων των περιοχών αυτών και τη δημιουργία βιώσιμων συνθηκών για τους τοπικούς πληθυσμούς.


Τα Ο.Π.Α.Α.Χ. βασίζονται σε Επιχειρησιακά Σχέδια (ΟΠΑΑΧ ΕΠΑΑ-ΑΥ , ΟΠΑΑΧ ΠΕΠ) τα οποία εκπονήθηκαν για τις περιοχές αυτές και ενισχύουν ιδιωτικές επενδύσεις και δημόσιες τεχνικές και κοινωνικές υποδομές . Συγκεκριμένα περιλαμβάνουν και χρηματοδοτούν υποδομές για τον αγροτικό τομέα, παρεμβάσεις αναβάθμισης των οικισμών και του φυσικού περιβάλλοντος, δράσεις βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των δεξιοτήτων τους καθώς και ενισχύσεις σε ιδιώτες (γεωργούς και μη) για επενδύσεις στον αγροτικό τομέα, αλλά και εκτός αυτού και επιπλέον υποστηρικτικές δράσεις για την ανάδειξη των περιοχών παρέμβασης.


Τα ΟΠΑΑΧ εφαρμόζονται σε επιλεγμένες περιοχές οι οποίες είναι ορεινές και/ή μειονεκτικές, εμφανίζουν προβλήματα συγκράτησης του πληθυσμού τους, χαρακτηρίζονται από το σημαντικό ρόλο της αγροτικής παραγωγής στην τοπική οικονομία και έχουν σημαντικές ελλείψεις σε τεχνικές και κοινωνικές υποδομές.


Τα ΟΠΑΑΧ χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000-2006» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και συγκεκριμένα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006 .


Αναλυτικά τα Μέτρα του Άξονα 7 του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000-2006


Αναλυτικά τα Μέτρα του Άξονα 6 του ΠΕΠ ΚΜ 2000-2006


 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

www.minagric.gr


Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

www.pepkm.gr


Δομή Στήριξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε.

www.aneth.gr


Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Σερρών Α.Ε.

www.aneser.gr


Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Πέλλας Α.Ε.

www.anpe.gr


Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Χαλκιδικής Α.Ε.

www.anetxa.gr


Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Κιλκίς Α.Ε.

www.anki.gr


Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Ημαθίας Α.Ε.

www.anhma.gr


 

 

 

 

 

  

μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα

Υπόβαθρο :

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΑΝΕΘ 2017

© 2017 - All Rights by ANETH S.A.