ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

 

Η Αναπτυξιακή Εταιρία Ν. Θεσσαλονίκης υποστηρίζει πρωτοβουλίες και συνεργάζεται με φορείς σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για την αξιοποίηση δράσεων ενίσχυσης της απασχόλησης των γυναικών.


Η ΑΝΕΘ συμμετέχει στο Σχέδιο Δράσης με τίτλο« Γυναικεία Δυναμική: Οι γυναίκες της Κ. Μακεδονίας σε τροχιά επαγγελματικής εξέλιξης », το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Μέτρου 5.3 «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υπέρ των γυναικών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική κατάρτιση» (Γ' ΚΠΣ).


Το Πρόγραμμα έχει περιφερειακή διάσταση, είναι συνολικού προϋπολογισμού 1.422.480 Ευρώ, με αριθμό ωφελουμένων γυναικών 948.


Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει ενέργειες εξειδικευμένης πληροφόρησης, συμβουλευτικής και κοινωνικής στήριξης των ωφελουμένων γυναικών, ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας καθώς και δράσεις δικτύωσης και καλών πρακτικών.


Συντονιστής Φορέας του Προγράμματος είναι το Κέντρο «ΕΡΓΑΝΗ» και άλλοι εταίροι είναι τα ΚΕΣΥΥ των Δήμων Συκεών και Σταυρούπολης, της Ανατολικής ΑΕ, των ΝΕΛΕ Χαλκιδικής και Πέλλας, η ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ, ο Δήμος Καλαμαριάς, ο Δήμος Νάουσας, η ΔΕΤΟΠΟΚΑ Βέροιας, η ΤΕΔΚ Κιλκίς, η Αναπτυξιακή Εταιρία Ν. Θεσσαλονίκης, η Αναπτυξιακή Εταιρία Ν. Ημαθίας, η Αναπτυξιακή Εταιρία Ν. Χαλκιδικής, η Αναπτυξιακή Εταιρία Ν. Σερρών, η Αναπτυξιακή Εταιρία Ν. Κιλκίς, η Αναπτυξιακή Εταιρία Πέλλας, η Πιερική Αναπτυξιακή, η Αναπτυξιακή Εταιρία ΒΔ Θεσσαλονίκης, η ΠΑΣΕΓΕΣ, η Γεωργική και Βιοτεχνική Σχολή Θεσσαλονίκης και η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας της Κ. Μακεδονίας.


Η ΑΝΕΘ Α.Ε. έχει αναλάβει :

  • Ενέργειες με στόχο την πληροφόρηση, ενδυνάμωση, κινητοποίηση της ομάδας στόχου( έκδοση εντύπων, καταχωρήσεις στον τύπο, κινητοποίηση δικτύου εθελοντών-μεντόρων, προγράμματα mentoring , εργαστήρια και ειδικές ενέργειες για την κινητοποίηση πυρήνων γυναικών στην ύπαιθρο, κλπ).
  • Δράσεις που στοχεύουν στη ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου, τη δημοσιότητα και την ανάπτυξη υποστηρικτικών δικτύων (Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης εργοδοτών, εργαζομένων και επαγγελματιών και δικτύωση επιχειρήσεων με στόχο την ενημέρωση για τα θέματα ισότητας στις επιχειρήσεις, σύνδεση και δικτύωση με όλες τις δομές που δημιουργήθηκαν ή θα δημιουργηθούν μέσα από άλλα προγράμματα, πρωτοβουλίες και χρηματοδοτικά πλαίσια)
  • Υποστήριξη και δικτύωση δομών, φορέων και στελεχών – συμβούλων
  • Διάδοση καλών πρακτικών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα

Υπόβαθρο :

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΑΝΕΘ 2017

© 2017 - All Rights by ANETH S.A.