Τοπικές Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Στήριξης της Απασχόλησης (Τ.Ο.Π.Σ.Α.)

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΓΚΑΔΑ»
«Παρέμβαση για την Ένταξη στην Απασχόληση και την ενίσχυση της συνεκτικότητας στην τοπική κοινωνία στην πρώην Επαρχία Λαγκαδά»

H πράξη εντάσσεται στο πλαίσιο της Δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της κατηγορίας παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 8 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το EKT (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).


ΠΟΙΟΣ ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ


ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ (ΑΣ): ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΓΚΑΔΑ «Παρέμβαση για την Ένταξη στην Απασχόληση και την ενίσχυση της συνεκτικότητας στην τοπική κοινωνία στην πρώην Επαρχία Λαγκαδά»


H Πράξη «Παρέμβαση για την Ένταξη στην Απασχόληση και την ενίσχυση της συνεκτικότητας στην τοπική κοινωνία στην πρώην Επαρχία Λαγκαδά» που υλοποιεί η ΑΣ: «ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΓΚΑΔΑ» αφορά στην υποστήριξη 100 ατόμων που κατοικούν στους Δήμους Λαγκαδά και Βόλβης μέσα από δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης – επιμόρφωσης με στόχο την ένταξη στην αγορά εργασίας και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας


 

ΠΟΙΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ- ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:


 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝΕΘ) – Συντονιστής φορέας
 • ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
 • ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ
 • «ΕΙΔΗΜΩΝ Σύμβουλοι Ανάπτυξης»
 • ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε.

 

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

 • ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΕΡΕΥΝΕΣ

Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της αγοράς εργασίας των Δήμων Λαγκαδά και Βόλβης, μελέτη αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό, εντοπισμός και ανάδειξη καλών πρακτικών σε θέματα ανάπτυξης πράσινης επιχειρηματικότητας για την ανάδειξη νέων επαγγελμάτων (green jobs), έρευνα αγοράς για τη ζήτηση υπηρεσιών κοινωνικής οικονομίας στους Δήμους Λαγκαδά και Βόλβης


 • ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Δίκτυο συνεργασίας και κοινωνικού διαλόγου με άλλες ΑΣ και συναφείς τοπικές πρωτοβουλίες, δικτύωση με ομάδα μεντόρων σε θέματα μικροεπιχειρηματικότητας
 • ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Πληροφόρηση των δυνητικών ωφελούμενων, ευαισθητοποίηση επιχειρήσεων, ευαισθητοποίηση επιχειρήσεων για τη συνεργασία με τοπικούς και υπερτοπικούς φορείς ανάπτυξης, επιχειρηματικότητας, εκπαίδευσης-επιμόρφωσης, κλπ
 • ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ
Συντονισμός και διαχείριση έργου
 • ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ/ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
  • Προγράμματα κατάρτισης ανέργων για την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων
  • Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων σε θέματα καινοτόμου επιχειρηματικότητας
  • Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων για την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων στη λειτουργία κοινωνικών επιχειρήσεων
  • Συνοδευτικές επιμορφώσεις
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
  • Συμβουλευτική υποστήριξη ωφελουμένων για την ένταξη στην αγορά εργασίας, την ίδρυση νέων καινοτόμων επιχειρήσεων και την ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων
  • Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων ίδρυσης νέων επιχειρήσεων και μελέτες αιτήσεων υπαγωγής σε ενισχύσεις
  • Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων ίδρυσης νέων κοινωνικών επιχειρήσεων και μελέτες αιτήσεων υπαγωγής σε ενισχύσεις

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ (ΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ)


Μέσω της Πράξης ΑΣ ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΓΚΑΔΑ θα ωφεληθούν 100 άτομα που διαμένουν στους Δ. Λαγκαδά και Βόλβης:

 • άνεργοι/ες χαμηλής εξειδίκευσης και επιπέδου εκπαίδευσης
 • πρώην αγρότες (άνδρες και γυναίκες που εξήλθαν από τον αγροτικό τομέα)
 • άνεργοι/ες νεοεισερχόμενοι/ες στην αγορά εργασίας με ιστορικό εκπαιδευτικής αποτυχίας
 • νέοι/ες επιστήμονες

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 • Ένταξη στην αγορά εργασίας
 • Ίδρυση νέων επιχειρήσεων
 • Ίδρυση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.)

Συντονιστής Φορέας :

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ
Πλούτωνος 27, 546 55 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310801070, Fax:2310403593
E-mail: aneth@aneth.gr, Site: www.aneth.gr


Εταίροι:

Δήμος Λαγκαδά
Ν. Παπαγεωργίου 2, 572 00 Λαγκαδάς
Τηλ: 2394330200, Fax:2394022043
E-mail: lagadas@otenet.gr, Site: www.lagadas.gr


Δήμος Βόλβης
570 14 Σταυρός
Τηλ: 2397061661, Fax: 2397065600
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr, Site: www.dimosvolvis.gr


Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
Αριστοτέλους 27, 546 27 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310271488, Fax: 2130271649
E-mail: anaptixiaki@epepthe.gr / grammateia@epepthe.gr,
Site: www. eeth.gr


Γνώση Αναπτυξιακή Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία ΑΜΚΕ
Καρολή – Δημητρίου 20, 551 31 Καλαμαριά
Τηλ: 2310410121, Fax: 2310410121
E-mail: info@gnossi-ngo.org, Site: www. gnossi-ngo.org


«Ι.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» - Διακριτικός Τίτλος: «ΕΙΔΗΜΩΝ Σύμβουλοι Ανάπτυξης»
Ερατούς 2, 555 35 Πυλαίας
Τηλ: 2310814400, Fax: 2310813511
E-mail: info@idimon.gr, Site: www.idimon.gr


ΚΕΚ Εκπαιδευτική Παρέμβαση ΑΕ
Οικονόμου 5, 546 27 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310552670-671, Fax: 2310552673
E-mail: info@kekekpa.gr, Site: www.kekekpa.gr

 

 

ιστοσελίδα : «ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΓΚΑΔΑ»

 

 

 

 

  

μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα

Υπόβαθρο :

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΑΝΕΘ 2017

© 2017 - All Rights by ANETH S.A.