Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης

 

 

 

ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΓΚΑΔΑ

 

Η Αναπτυξιακή Εταιρία Ν. Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με άλλους τοπικούς φορείς, υλοποιεί Πρόγραμμα με τίτλο «Τοπική Πρωτοβουλία Απασχόλησης στην Επαρχία Λαγκαδά», στο πλαίσιο του Μέτρου 5.3 «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006.

 

Το εγκεκριμένο πρόγραμμα είναι συνολικού προϋπολογισμού 473.147 Ευρώ, περιλαμβάνει δράσεις Ευαισθητοποίησης-Δημοσιότητας, Συμβουλευτικής, Κατάρτισης, Δικτύωσης και Επιδότησης της Απασχόλησης.


Οι άμεσα ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι 59 άτομα, άνεργοι άνδρες και γυναίκες που διαμένουν στην Επαρχία Λαγκαδά.


Συντονιστής Φορέας του Προγράμματος είναι ο Δήμος Λαγκαδά και άλλοι εταίροι είναι η ΤΕΔΚ, η Νομαρχιακή Επιχείρηση Θεσσαλονίκης, οι Δήμοι Σοχού, Μαδύτου, Αγίου Γεωργίου, Βερτίσκου, Καλλινδοίων, Ασσήρου, Λαχανά, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Κέντρο «ΕΡΓΑΝΗ».


Η ΑΝΕΘ , στο πλαίσιο του Προγράμματος, αναλαμβάνει τη Δράση της Συμβουλευτικής , η οποία αφορά δέσμη ενεργειών ή υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους με στόχο να προωθηθούν σε δράσεις απασχόλησης ή και άλλες δράσεις του προγράμματος και τη Δράση της Δικτύωσης η οποία περιλαμβάνει ενέργειες που αποσκοπούν στη δημιουργία «δεσμών» μεταξύ ατόμων ή ομάδων με στόχο την επίτευξη οφέλους, το οποίο προκύπτει από τη συνεργασία τους.


Αναλυτικά η Δράση της Συμβουλευτικής περιλαμβάνει:

 • Καταγραφή των ωφελουμένων
 • Διάγνωση Αναγκών
 • Επιλογή ωφελουμένων
 • Παραπομπή σε άλλο φορέα αν κρίνεται απαραίτητο
 • Εξειδικευμένο επαγγελματικό προσανατολισμό-Υποστήριξη επιχειρηματικότητας
 • Πληροφόρηση για θεσμικά, εργασιακά και νομικά θέματα
 • Εκπόνηση ατομικού σχεδίου δράσης για κάθε ωφελούμενο
 • Ένταξη του αιτούντος σε δράσεις του σχεδίου
 • Παρακολούθηση των ωφελουμένων μέχρι και έξι μήνες μετά το πέρας όλων των δράσεων στις οποίες συμμετέχει.

Η Δράση θα υλοποιηθεί με ατομικές και ομαδικές συνεδρίες με τους ωφελούμενους.

 

 

Η Δράση της Δικτύωσης περιλαμβάνει:

 • Ανάπτυξη συστήματος εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης και εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος.
 • Στατιστική διερεύνηση της σχέσης κατάρτισης-απασχόλησης με δείγμα επιχειρήσεων της περιοχής παρέμβασης
 • Δημιουργία Βάσης Τεκμηρίωσης ως μηχανισμού σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας.

 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΕΧΕΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ - ΣΧΕΔΙΟ DROM

 

Η Αναπτυξιακή Εταιρία Ν. Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Δήμο Εχεδώρου, το Δήμο Χαλάστρας και τη Διαδημοτική Επιχείρηση Υπαίθρου Θεσσαλονίκης, υλοποιεί Πρόγραμμα με τίτλο «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Υποστήριξης της απασχόλησης των Τσιγγάνων που διαμένουν στους Δήμους Εχεδώρου και Χαλάστρας – Σχέδιο DROM », στο πλαίσιο του Μέτρου 5.3 «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006.


Το εγκεκριμένο πρόγραμμα είναι συνολικού προϋπολογισμού 411.368 Ευρώ, περιλαμβάνει δράσεις Ευαισθητοποίησης-Δημοσιότητας, Συμβουλευτικής, Κατάρτισης, Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών και Επιδότησης της Απασχόλησης.


Οι άμεσα ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι 43 άτομα, άνδρες και γυναίκες, άνεργοι τσιγγάνοι που διαμένουν στους οικισμούς Αγία Σοφία και Γκαντήνα των Δήμων Εχεδώρου και Χαλάστρας, αντίστοιχα.


Η ΑΝΕΘ , στο πλαίσιο του Προγράμματος, αναλαμβάνει τη Δράση της Συμβουλευτικής , η οποία αφορά δέσμη ενεργειών ή υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους με στόχο να προωθηθούν σε δράσεις απασχόλησης ή και άλλες δράσεις του προγράμματος.


Η Δράση της Συμβουλευτικής περιλαμβάνει:


 • Καταγραφή των ωφελουμένων
 • Διάγνωση Αναγκών
 • Επιλογή ωφελουμένων
 • Παραπομπή σε άλλο φορέα αν κρίνεται απαραίτητο
 • Εξειδικευμένο επαγγελματικό προσανατολισμό-Υποστήριξη επιχειρηματικότητας
 • Πληροφόρηση για θεσμικά, εργασιακά και νομικά θέματα
 • Εκπόνηση ατομικού σχεδίου δράσης για κάθε ωφελούμενο
 • Ένταξη του αιτούντος σε δράσεις του σχεδίου
 • Παρακολούθηση των ωφελουμένων μέχρι και έξι μήνες μετά το πέρας όλων των δράσεων στις οποίες συμμετέχει.

Η Δράση θα υλοποιηθεί με ατομικές και ομαδικές συνεδρίες με τους ωφελούμενους. Οι συνεδρίες θα πραγματοποιηθούν στη Δομή παροχής ΣΥΥ της ΑΝΕΘ, στη Σίνδο.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα

Υπόβαθρο :

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΑΝΕΘ 2017

© 2017 - All Rights by ANETH S.A.