ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΕΣΥΥ)

 

Η ΑΝΕΘ σε συνεργασία με το ΚΕΣΥΥ ΝΕΛΕ Χαλκιδικής, την Αναπτυξιακή Χαλκιδικής, την Αναπτυξιακή Πέλλας, την Πιερική Αναπτυξιακή, την εταιρία «Αναπηρία Τώρα», το «Δίκτυο Ανάπτυξης της Απασχόλησης» και τον ΣΕΒΕ υλοποίησε πρόγραμμα για την κοινωνική ενσωμάτωση ευπαθών κοινωνικά ομάδων (ΑμΕΑ, παλιννοστούντες, φυλακισμένοι και ειδικές κατηγορίες γυναικών), που απειλούνται από την ανεργία, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μέτρο 2.1 «Παροχή Συνοδευτικών & Υποστηρικτικών Υπηρεσιών».

 

Συγκεκριμένα το έργο αφορά στη λειτουργία ενός δικτύου φορέων παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Πέλλας και Πιερίας.

 

Το έργο υλοποιήθηκε από Ιανουάριο 2003 έως και Ιούνιο 2004.

 

Στο πλαίσιο του έργου η ΑΝΕΘ ξεκίνησε τη λειτουργία Δομής παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών , στη Σίνδο. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες στοχεύουν στην ενδυνάμωση των ατόμων και στην προετοιμασία για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας. Επίσης υλοποιούνται δράσεις δημοσιοποίησης και ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου.

 

Αναλυτικά στο πλαίσιο του ανωτέρω Προγράμματος η ΑΝΕΘ παρείχε συμβουλευτική στήριξη σε 24 άτομα, άνεργες γυναίκες ειδικών κατηγοριών (16 αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών, 6 παλιννοστούντες και 2 μακροχρόνια άνεργες ηλικίας άνω των 45 ετών) από τις οποίες μετά το τέλος του προγράμματος οι 5 είναι απασχολούμενες και 1 αυτοαπασχολούμενη.

 

Οι δράσεις δημοσιοποίησης περιελάμβαναν επικοινωνία και συνεργασία με τα Τοπικά Παραρτήματα του ΟΑΕΔ, με το Δήμο Εχεδώρου (στα διοικητικά όρια του οποίου βρίσκεται η Δομή των ΣΥΥ), με τους Συλλόγους Παλιννοστούντων, με το Σύλλογο Γυναικών και με το Σύλλογο Αρχηγών Μονογονεϊκών Οικογενειών, έκδοση ενημερωτικών εντύπων, δημοσιοποίηση στον τύπο και διοργάνωση ημερίδας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα

Υπόβαθρο :

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΑΝΕΘ 2017

© 2017 - All Rights by ANETH S.A.