Προσκλήσεις

CLLD1 & CLLD2

 

 


Σε Ισχύ

α/α Πρόσκληση Ανάρτηση Λήξη

Έληξαν

α/α Πρόσκληση Ανάρτηση Λήξη
23 Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου Ιδιωτικού δικαίου με έναν Νομικό, για το CLLD1. 17/6/2021 28/6/2021 15:00
22 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.) για το Τοπικό Πρόγραμμα LEADER/ CLLD του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020 για έναν Μηχανικό Χωροταξίας & Ανάπτυξης και έναν Οικονομολόγο. 6/8/2020 17/8/2020 15:00
21 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το Τοπικό Πρόγραμμα LEADER/ CLLD του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020 για έναν Πολιτικό Μηχανικό. 27/5/2020 9/6/2020 15:00
20 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών υποστήριξης της ΟΤΔ στην εκπόνηση του Σχεδίου Αξιολόγησης των 2 Τοπικών Προγραμμάτων CLLD/ LEADER 4/11/2019 11/11/2019 15:00
19 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Σύμβαση «Προμήθειας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών συσκευών για τις ανάγκες της Αναπτυξιακής Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε. – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας ΟΤΑ» στο πλαίσιο λειτουργίας των ΟΤΔ CLLD/LEADER
(Επαναδημοσίευση μόνο για το 1ο τμήμα: Η/Υ και περιφερειακά)
20/8/2019 16/9/2019 15:00
18 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Σύμβαση «Προμήθειας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Περιφερειακών συσκευών και λοιπού ηλεκτρονικού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Αναπτυξιακής Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε. – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας ΟΤΑ» στο πλαίσιο λειτουργίας των ΟΤΔ CLLD/LEADER 3/7/2019 19/7/2019 15:00
17 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών διαφημιστικής προβολής της 1ης πρόσκλησης έργων ιδιωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/ LEADER για την περιοχή των Δήμων Λαγκαδά, Βόλβης και τμημάτων των Δήμων Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Θερμαϊκού, Πυλαίας – Χορτιάτη και Δέλτα. 5/4/2019 12/4/2019 15:00
16 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών διαφημιστικής προβολής της 1ης πρόσκλησης έργων ιδιωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/ LEADER για την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα της ΟΤΔ ΑΝΕΘ ΑΕ. 26/3/2019 2/4/2019 15:00
15 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Σύναψη Σύμβασης Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών υποστήριξης των εργασιών οικονομικής παρακολούθησης στο πλαίσιο του υπομέτρου 19.4 των Τοπικών Προγραμμάτων CLLD / LEADER (για τα CLLD1 και CLLD2). 22/1/2019 28/1/2019 15:00
14 Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου Ιδιωτικού δικαίου με έναν Νομικό, για το CLLD1. 4/1/2019 14/1/2019 15:00
13 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Σύναψη Σύμβασης Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών για τη δημιουργία δικτύου διαμεσολαβητών για το CLLD2 21/12/2018 27/12/2018 15:00
12 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Σύναψη Σύμβασης Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών για τον προσδιορισμό των απαιτούμενων πληροφοριών και το σχεδιασμό κατάλληλων μέσων και μεθόδων για τη συλλογή και επεξεργασία τους στο πλαίσιο αξιολόγησης των Τοπικών Προγραμμάτων CLLD / LEADER (για τα CLLD1 και CLLD2). 21/9/2018 26/9/2018 15:00
11 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών με εξειδικευμένη εταιρία παροχής λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών για τα CLLD1 και CLLD2. 19/9/2018 26/9/2018 10:00
10 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Σύναψη Σύμβασης Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών για τη δημιουργία δικτύου διαμεσολαβητών για το CLLD1. 17/7/2018 23/7/2018 15:00
9 Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου Ιδιωτικού δικαίου με έναν Οικονομολόγο, για το CLLD1 & CLLD2. 16/7/2018 27/7/2018 13:00
8 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Σύναψη Σύμβασης Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών για την ανάπτυξη και διαχείριση πλατφόρμας πληροφόρησης και επικοινωνίας στην ιστοσελίδα της ΑΝΕΘ για τα CLLD1 και CLLD2. 4/6/2018 11/6/2018 15:00
7 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Σχεδιασμού και Προμήθειας Έντυπου Υλικού Ενημέρωσης, Προβολής και Εμψύχωσης για το CLLD2 18/4/2018 23/4/2018 10:00
6 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Σχεδιασμού και Προμήθειας Έντυπου Υλικού Ενημέρωσης, Προβολής και Εμψύχωσης για το CLLD1. 18/4/2018 23/4/2018 10:00
5 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη Σύμβασης Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών με Εμψυχωτή – Συντονιστή ενεργειών εμψύχωσης. 25/1/2018 30/1/2018 15:00
4 Πρόσκληση για σύναψη Σύμβασης Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών με Νομικό Σύμβουλο για το CLLD2 13/12/2017 18/12/2017 15:00
3 "Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου Ιδιωτικού δικαίου CLLD1 - 1 Πολιτικό Μηχανικό, 1 Δασολόγο CLLD2 - 1 Πολιτικό Μηχανικό CLLD1 & CLLD2 - 1 Μηχανολόγο Μηχανικό" 8/12/2017 18/12/2017 15:00
2 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη Σύμβασης Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών με εξειδικευμένη εταιρία καθαρισμού επαγγελματικών χώρων. 15/7/2016 20/7/2016 15:00
1 Πρόσκληση για σύναψη Σύμβασης Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών με Νομικό Σύμβουλο. 27/6/2016 5/7/2016 14:00

 

  

μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα

Υπόβαθρο :

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΑΝΕΘ 2017

© 2017 - All Rights by ANETH S.A.