Σύντομη περιγραφή Τοπικού Προγράμματος
Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD / LEADER
για την περιοχή για την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήμα του Δήμου Δέλτα

(CLLD2)

 

 

Με βάση την Αρ.Πρωτ. 3206/12-12-2016,στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD LEADER  αυτής της περιοχής,κατανεμήθηκε το ποσό των 7.250.000€  (5.750.000€ από το ΠΑΑ και 1.500.000€ από το ΕΠΑλΘ). 

 

Η περιοχή εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος αποτελείται από το Δήμο Χαλκηδόνος και τμήμα του Δήμου Δέλτα στο Νομό Θεσσαλονίκης. Ο συνολικός πληθυσμός ανέρχεται σε 50.145 κατοίκους  και η συνολική έκταση σε 594,88 km2.   Η αναλυτική περιοχή εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος βρίσκεται  εδώ

 

Οι κατηγορίες δράσεων ιδιωτικού χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος που υλοποιούνται μέσω του  ΠΑΑ 2014-2020 αφορούν:

 

  • ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
  • ΤΟΥΡΙΣΜΟ
  • ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ, ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΕΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ
  • ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  • ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ
  • ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
  • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

 

Επιπλέον στο Τοπικό Πρόγραμμα περιλαμβάνεται και Δράσεις Δημόσιου χαρακτήρα με δικαιούχους ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους, Φορείς Δημοσίου Τομέα και Ιδιωτικούς φορείς και Νομικά Πρόσωπα με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων.

 

Οι κατηγορίες δράσεων Δημόσιου χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος που υλοποιούνται μέσω του ΠΑΑ 2014-2020 αφορούν:

 

  • ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
  • ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

 

 

Σε ότι αφορά στις δράσεις του Τοπικού Προγράμματος που υλοποιούνται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 (ΕΠΑλΘ) θα γίνει αναλυτική παρουσίαση μετά την ολοκλήρωση της αναμόρφωσης του Τοπικού Προγράμματος και του αντίστοιχου θεσμικού πλαισίου.

 

 

   
   

 

 

  

μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα

Υπόβαθρο :

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΑΝΕΘ 2017

© 2017 - All Rights by ANETH S.A.