ΑΛΙΕΙΑ - CLLD1
1η Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για Δημόσιες Επενδύσεις


-*-1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 ΤΟΥ Ε.Π. "ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020", ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD1/LEADER ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ, ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στο πλαίσιο υλοποίησης των Τοπικών Προγραμμάτων CLLD/LEADER στην ΠΕ Θεσσαλονίκης   o Ε.Φ. "Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε. - Α.Α.Ε. ΟΤΑ" (ΑΝΕΘ), καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στην 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση Δημόσιων Επενδύσεων για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών και την υποβολή προτάσεων στην ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020».

 

Περιοχή εφαρμογής της Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑλΘ του Τοπικού Προγράμματος CLLD1 και της παρούσας πρόσκλησης, αποτελεί η περιοχή:
  • των Δημοτικών Κοινοτήτων Σίνδου, Καλοχωρίου  και Ν. Μαγνησίας, καθώς και η εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Διαβατών του Δήμου Δέλτα (στο όριο των 10 χιλιομέτρων από την ακτή),
  • των Δημοτικών Κοινοτήτων Επανομής και Νέας Μηχανιώνας και
  • των Τοπικών Κοινοτήτων Αγγελοχωρίου και Κερασιάς του Δήμου Θερμαϊκού,των Δημοτικών Κοινοτήτων Σταυρού, Βρασνών και Ασπροβάλτας του Δήμου Βόλβης

 

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται με την παρούσα πρόσκληση για την ένταξη πράξεων ανέρχεται ενδεικτικά σε 850.000,00 € για το CLLD1.

 

Οι αιτήσεις στήριξης θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ - ERGORAMA).

 

 

Κωδ. - Αρχείο Τελ.Ενημ.
00 Περίληψη Πρόσκλησης (1η Παράταση) 19-05-2020
00 Πρόσκληση (1η Παράταση) 19-05-2020
01a Τεχνικό Δελτίο Πράξης 20-02-2020
01b Οδηγίες Συμπλήρωσης Τεχνικού Δελτίου Πράξης 20-02-2020
02 Ενημερωτικός Οδηγός Πρόσκλησης 20-02-2020
03a Οδηγός Αξιολόγησης 20-02-2020
03b Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων 20-02-2020
04 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Πράξεων (πλην Δημ. Έργων) 20-02-2020
05 Παράρτημα ΙΙ - Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ 20-02-2020
06 Παράρτημα ΙΙΙ - Κρατικές Ενισχύσεις 20-02-2020
07a Ερωτηματολόγιο Κ.Ε. έργων Πολιτισμού 20-02-2020
07b Ερωτηματολόγιο Κ.Ε. έργων Σύγχρονου Πολιτισμού 20-02-2020
08 Δελτίο Ωρίμανσης και Υποχρεώσεων 20-02-2020
09 Πίνακας Δ1 Μελετών 20-02-2020
10 Πίνακας Δ2 Αδειών 20-02-2020
11 Σχέδιο Απόφασης Υποέργου με ίδια μέσα 20-02-2020
12_1a1 Παράρτημα Ι - Οδηγός Διαχειριστικής Ικανότητας Δικαιούχων 20-02-2020
12_1a2 Παράρτημα Ι - Υποδείγματα 20-02-2020
12_1a3 Παράρτημα Ι- Υπόδειγμα Προγραμματικών Συμβάσεων 20-02-2020
13 Υπολογισμός Καθαρών Εσόδων Πράξεων 20-02-2020
14 Οδηγίες για Καθαρά Έσοδα 20-02-2020
15 Κατάσταση Τήρησης Φακέλου Πράξης 20-02-2020
16 Επιστολή Συμπληρωματικών Στοιχείων 20-02-2020
17 Απόφαση Ένταξης 20-02-2020
18 ΥΠΑΣΥΔ - ΥΑΕΚΕΔ 2014-2020 ΦΕΚ Β' 5968 (περί Τροποποίησης) 20-02-2020
19a Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη - CO4.4 20-02-2020
19b Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη - CR4.4 20-02-2020

 

  


 

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Παρακαλούμε να ενημερώνεστε διαρκώς για τις απαντήσεις ...

  

μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα

Υπόβαθρο :

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΑΝΕΘ 2017

© 2017 - All Rights by ANETH S.A.