ΕΣΗΔΗΣ ΑΑ Διαγωνισμού : 91373

 

 

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και
αγωγοί μεταφοράς ακάθαρτων Δ.Κ. Σοχού Δ. Λαγκαδά

 

Υποέργο 2 - Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων
(Ε.Ε.Λ.) στη Δ.Κ. Σοχού Δήμου Λαγκαδά

Εκτιμώμενης αξίας 2.582.832,46 €
(πλέον ΦΠΑ 24%)

 

ημερομηνία Δημοσίευσης: 6 / 8 / 2020
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 23 / 10 / 2020
ημερομηνία Αποσφράγισης: 30 / 10 / 2020

για την Πέμπτη 10/9/2020 και ώρα 10:00 πμ.

Συνημμένα Αρχεία Διαγωνισμού


 

 

 

  

μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα

Υπόβαθρο :

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΑΝΕΘ 2017

© 2017 - All Rights by ANETH S.A.