ΕΣΗΔΗΣ ΑΑ : 71907

 

 

Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης, αντλιοστασίων
και καταθλιπτικών αγωγών των οικισμών Τριλόφου και Καρδίας του Δήμου Θέρμης
(Υπόλοιπες εργασίες σύνδεσης με το εξωτερικό δίκτυο)

Εκτιμώμενης αξίας 542.612,90 €
(πλέον ΦΠΑ 24%)

 

ημερομηνία Δημοσίευσης: 29 / 3 / 2018
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 8 / 5 / 2018
ημερομηνία Αποσφράγισης: 11 / 5 / 2018

Συνημμένα Αρχεία Διαγωνισμού

 

 

 

  

μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα

Υπόβαθρο :

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΑΝΕΘ 2017

© 2017 - All Rights by ANETH S.A.