ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ G.I.S.

 

 • Απογραφή αναπτυξιακών δεδομένων αγροτικού τομέα Π.Κ.Μ.

  • Συλλογικά αρδευτικά δίκτυα

  • Επικρατούσες κατηγορίες καλλιεργειών

  • Ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της οδηγίας 75/268/ΕΟΚ


 • Εξειδίκευση αναπτυξιακών δεδομένων αγροτικού τομέα Π.Κ.Μ.

  • Σύνολο επιδοτήσεων βάμβακος - καπνού (1994 - 1999)

  • Αριθμός δικαιούχων πρόωρης συνταξιοδότησης (1994 - 1999)

  • Επενδύσεις σε έργα οδοποιίας εξηλεκτρισμού (1994 - 1999) 75/268/ΕΟΚ


 • Διάφορα

  • Πρόγραμμα Ε.Α.Π.Τ.Α. Δημιουργία Τράπεζας πληροφοριών για τους οικισμούς του Νομού Θεσσαλονίκης

  • Πρόγραμμα Ι. Καποδίστριας Δήμοι Νομού Θεσσαλονίκης


 

 

 

 

 

  


μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα
Υπόβαθρο :

                    

Copyright © ΑΝΕΘ 2017