Δημόσιες Συμβάσεις - Προκηρύξεις

 

 

Προκηρύξεις

α/α Ημερομ.
Δημοσί- ευσης
Καταλ.Ημ.
Προσφορών
Δημοπρά-τησης
Τίτλος Προϋπολ.
(με ΦΠΑ)
Πληροφορίες Κατάσταση
(τρέχουσα)
9
6/8/2020
23/10/2020

 

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και αγωγοί μεταφοράς ακάθαρτων Δ.Κ. Σοχού Δ. Λαγκαδά

Υποέργο 2 - Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων(Ε.Ε.Λ.) στη Δ.Κ. Σοχού Δήμου Λαγκαδά

 

3.202.712,25 €
ΕΣΗΔΗΣ
ΑΑ Συστήματος: 91373
Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός σε εξέλιξη
8
3/7/2019
17/7/2019

 

Kατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης, αντλιοστασίων καταθλιπτικών αγωγών και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων των οικισμών Σταυρού και Βρασνών του Δήμου Βόλβης" MIS-5003820.

Υποέργο 5 - «Επικαιροποίηση και συμπλήρωση μελετών - Υποστήριξη της Αναπτυξιακής Νομού Θεσσαλονίκης στην συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων για την αδειοδότηση και δημοπράτηση του υποθαλάσσιου αγωγού της ΕΕΛ οικισμών Σταυρού και Βρασνών Δήμου Βόλβης» [CPV : 71300000-1]

 

59.127,93 €
ΑΝΕΘ
Τεχνική Υπηρεσία
Συνοπτικός Διαγωνισμός Έληξε
7
24/4/2019
13/5/2019

 

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και αγωγοί μεταφοράς ακάθαρτων Δ.Κ. Σοχού Δ. Λαγκαδά

Υποέργο - Κατασκευή αγωγών μεταφοράς ακαθάρτων προς Ε.Ε.Λ. στη Δ.Κ. Σοχού Δήμου Λαγκαδά

 

1.519.354,84 €
ΕΣΗΔΗΣ
ΑΑ Συστήματος: 81437
Υλοποίηση σε εξέλιξη
6
29/3/2018
8/5/2018

 

Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης, αντλιοστασίων και καταθλιπτικών αγωγών των οικισμών Τριλόφου και Καρδίας του Δήμου Θέρμης
(Υπόλοιπες εργασίες σύνδεσης με το εξωτερικό δίκτυο)

 

672.840,00 €

ΕΣΗΔΗΣ
ΑΑ Συστήματος: 71907

Υλοποίηση σε εξέλιξη
5
14/9/2013
22/10/2013

 

Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης, αντλιοστασίων και καταθλιπτικών αγωγών των οικισμών Σταυρού και Βρασνών του Δήμου Βόλβης

 

14.500.000 €

ΦΕΚ Δημοσίευσης
580/ΔΔΣ,
13-9-2013

(TED)
(TED) Συμπλ.

Υλοποίηση σε εξέλιξη
4
23/3/2013
16/4/2013

 

Έργα ανάδειξης και Υποδομής Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμωνα (Οριοθέτηση, Σήμανση, Έργα Υποδομής)

 

130.000 €

ΦΕΚ Δημοσίευσης
187/ΔΔΣ
22-3-2013

Οριστική
Παραλαβή
3
10/12/2011
16/1/2012

 

Μελέτη εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης, αντλιοστασίων, καταθλιπτικών αγωγών και εγκατάσταση επεξεργασίας λημάτων των οικισμών Σταυρού και Βρασνών του Δήμου Βόλβης

 

576.690 €

ΦΕΚ Δημοσίευσης
547/ΔΔΣ,
9-12-2011

(TED)
(TED) τροποπ.

Απόφαση Ανάθεσης

Ολοκληρώθηκε
2
10/12/2011
17/1/2012

(επανάληψη)
27/1/2012

 

Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης, αντλιοστασίων και καταθλιπτικών αγωγών των οικισμών Τριλόφου και Καρδίας Δήμου Θέρμης

7.350.000 €

ΦΕΚ Δημοσίευσης
547/ΔΔΣ,
9-12-2011

(TED)

Οριστική
Παραλαβή
  1  
10/7/2010
31/8/2010
Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης,
αντλιοστασίων και καταθλιπτικών αγωγών
των οικισμών Λητής και Μελισσοχωρίου Δήμου Μυγδονίας
7.300.000 €

ΦΕΚ Δημοσίευσης
283/ΔΔΣ,
9-7-2010

(TED)
(TED) τροποπ.

Οριστική
Παραλαβή

 

 

 

 

 

  

μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα

Υπόβαθρο :

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΑΝΕΘ 2017

© 2017 - All Rights by ANETH S.A.