Δημόσιες Συμβάσεις - Παρακολούθηση Υλοποίησης Έργων

 

 

Κατάλογος Έργων

  α/α Τίτλος Προϋπολ Χρηματοδότηση Τόπος Κατάσταση
  1
Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης, αντλιοστασίων και καταθλιπτικών αγωγών των οικισμών Λητής και Μελισσοχωρίου Δήμου Μυγδονίας
 
7.300.000,00 € Ε.Π. ΠΕΡ.Α.Α. 2007 - 2013 Λητή -
Μελισσοχώρι
Οριστική
Παραλαβή
  2

Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης, αντλιοστασίων και καταθλιπτικών αγωγών των οικισμών Τριλόφου και Καρδίας του Δήμου Θέρμης

(A ΦΑΣΗ)
 

7.350.000,00 € Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 2007-2013 Τρίλοφος
-
Καρδία
Οριστική
Παραλαβή
  3


Μελέτη και κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης, αντλιοστασίων καταθλιπτικών αγωγών και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων των οικισμών Σταυρού και Βρασνών του Δήμου Βόλβης

(A ΦΑΣΗ) 

1.836.112,39€ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 2007-2013 Σταυρός
-
Βρασνά
Ολοκληρώθηκε
  4
Έργα ανάδειξης και Υποδομής Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμωνα (Οριοθέτηση, Σήμανση, Έργα Υποδομής)
130.000,00 € Ε.Π. ΠΚΜ 2007 - 2013 Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα Οριστική
Παραλαβή
  5


Μελέτη και κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης, αντλιοστασίων καταθλιπτικών αγωγών και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων των οικισμών Σταυρού και Βρασνών του Δήμου Βόλβης

(Β ΦΑΣΗ)

12.719.516,02€ Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 Σταυρός
-
Βρασνά
σε εξέλιξη
  6

Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης, αντλιοστασίων και καταθλιπτικών αγωγών των οικισμών Τριλόφου και Καρδίας του Δήμου Θέρμης

(B ΦΑΣΗ)

553.999,77 € Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 Τρίλοφος
-
Καρδία

προετοιμασία
προκήρυξης

  7

Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και αγωγών μεταφοράς ακαθάρτων δημοτικής κοινότητας Σοχού Δήμου Λαγκαδά 

4.184.696,78 € Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 Σοχός

προετοιμασία
προκήρυξης

 

 

 

 

 

  


μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα
Υπόβαθρο :

                    

Copyright © ΑΝΕΘ 2017