01-04-2021
 
Ανακοίνωση Πρόσκλησης Έργου "Παρεμβάσεις και εργασίες επισκευών στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς Θέρμης" από την ΑΝΕΘ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Δημοπράτηση του Έργου :

"Παρεμβάσεις για προσαρμογή στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017, εργασίες επισκευών και συντήρησης, εφαρμογή μελετών παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς Θέρμης, Βασιλικών, Πλαγιαρίου και Καρδίας του Δήμου Θέρμης"
από την ΑΝΕΘ A.O.T.A.


Η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΝΕΘ Α.Ο.Τ.Α.), ως Φορέας Υλοποίησης βάσει Προγραμματικής Σύμβασης που έχει υπογράψει με τα ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ Δήμου Θέρμης ως Κύριο του Έργου, προχωρά στην δημοπράτηση του έργου «Παρεμβάσεις για προσαρμογή στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017, εργασίες επισκευών και συντήρησης, εφαρμογή μελετών παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς Θέρμης, Βασιλικών, Πλαγιαρίου και Καρδίας του Δήμου Θέρμης ».

 

Το έργο έχει προϋπολογισμό 59.850,49 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ),και αποτελεί τμήμα της παραπάνω Προγραμματικής Σύμβασης.

 

Το έργο αφορά στην κατασκευαστική αλλά και λειτουργική αναβάθμιση των κτιρίων, όσο και του αύλειου χώρου ο οποίος περιβάλει τα κτίρια των βρεφονηπιακών  σταθμών με σκοπό να διασφαλιστεί η ασφαλής και ευχάριστη διαβίωση στα νήπια-βρέφη και στους εργαζομένους. Επίσης σύμφωνα με Π.Δ. 99/2017 είναι αναγκαίο να προσαρμοστεί ο αριθμός των φιλοξενούμενων παιδιών στη δυναμικότητα των υπαρχόντων κτιρίων.

Τέλος θα πρέπει να γίνουν ο απαραίτητες εργασίες στους παιδικούς σταθμούς Πλαγιαρίου και Καρδίας ώστε να συμμορφωθούν προς τις εγκεκριμένες μελέτες ενεργητικής / παθητικής πυροπροστασίας.

 

 


 

 


 

 

 


Όλες οι αναρτήσεις στην κατηγορία :     Τεχνική Στήριξη

 

Ημερομηνία Τίτλος
01-04-2021Ανακοίνωση Πρόσκλησης Έργου "Παρεμβάσεις και εργασίες επισκευών στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς Θέρμης" από την ΑΝΕΘ
   08-09-2020(ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ) Πρόσκληση σε Διαδικτυακή Διαβούλευση για την πρόσκληση του έργου "Κατασκευή ΕΕΛ Σοχού"
   04-09-2020Πρόσκληση σε Διαδικτυακή Διαβούλευση για την πρόσκληση του έργου "Κατασκευή ΕΕΛ Σοχού"
   06-08-2020Δημοπράτηση του Έργου "Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) στη Δ.Κ. Σοχού Δήμου Λαγκαδά" από την ΑΝΕΘ
   26-07-2019Δελτίο Τύπου : Υπογραφή Σύμβασης για την κατασκευή του Έργου «Κατασκευή Αγωγών Μεταφοράς Ακαθάρτων προς τον Ε.Ε.Λ στη Δημοτική Κοινότητα Σοχού Δήμου Λαγκαδά»
   03-07-2019Δημοπράτηση του 5ου Υποέργου "Συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων για την Αδειοδότηση και Δημοπράτηση του υποθαλ. Αγωγού της ΕΕΛ του Δ.Βόλβης", MIS-5003820
   24-04-2019Δελτίο Τύπου : Δημοπράτηση του Έργου "Κατασκευή Αγωγών Μεταφοράς Ακαθάρτων προς Ε.Ε.Λ. στη Δ.Κ. Σοχού Δήμου Λαγκαδά" από την ΑΝΕΘ
   18-01-2018Προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και αγωγοί μεταφοράς ακαθάρτων δημοτικής κοινότητας Σοχού Δήμου Λαγκαδά» 

μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα

Υπόβαθρο :

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΑΝΕΘ 2017

© 2017 - All Rights by ANETH S.A.