02-03-2021
 
Αποφάσεις Ένταξης της 1ης Πρόσκλησης του CLLD1 - Αλιείας

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΣΤΟ ΕΠ «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

προϋπολογισμού 970.203,15€,

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Τ.Π CLLD/LEADER (ΕΠΑλΘ),

για την περιοχή των Δήμων Λαγκαδά, Βόλβης και
τμημάτων των Δήμων Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Θερμαϊκού,
Πυλαίας – Χορτιάτη και Δέλτα
του νομού Θεσσαλονίκης

-*-

 

 
Η "Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε. - Α.Α.Ε. ΟΤΑ" (ΑΝΕΘ), ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, σε συνέχεια του με αρ.πρωτ. 85-CL1/25-2-2021 Οριστικού Πίνακα Κατάταξης, ανακοινώνει την έκδοση των Αποφάσεων Ένταξης στο ΕΠ «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» από τον Πρόεδρο της ΕΔΠ CLLD/LEADER, για 4 δημόσιες επενδύσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης (Δ.Δ.) 970.203,15 €, οι οποίες υποβλήθηκαν κατά την 1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υλοποίηση δημόσιων επενδύσεων, στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER για την περιοχή των Δήμων Λαγκαδά, Βόλβης και τμημάτων των Δήμων Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Θερμαϊκού, Πυλαίας – Χορτιάτη και Δέλτα του νομού Θεσσαλονίκης.

 

Συγκεκριμένα εντάσσονται στο Πρόγραμμα τα παρακάτω έργα:

  1. Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού για τις δυνατότητες ανάπτυξης οικοτουριστικών δραστηριοτήτων στην περιοχή της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου και προϋπολογισμό 13.778,43€

  2. Αναβάθμιση κοινόχρηστων οικιστικών χώρων παραλιακού μετώπου Δήμου Βόλβης και προϋπολογισμό 376.196,48€

  3. Αναβάθμιση του λιμένα της Ν. Μηχανιώνας του Δήμου Θερμαϊκού και προϋπολογισμό 183.161,64€

  4. Ανάπλαση του πάρκου Κερκύρας στην Δ.Κ. Καλοχωρίου και προϋπολογισμό 397.066,60€

Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).
 

 


 


 

 

 


Όλες οι αναρτήσεις στην κατηγορία :     Αλιεία

 

Ημερομηνία Τίτλος
02-03-2021Αποφάσεις Ένταξης της 1ης Πρόσκλησης του CLLD1 - Αλιείας
   26-02-2021Οριστικός πίνακας Κατάταξης 1ης πρόσκλησης Δημοσίων στο CLLD1
   27-01-2021Αποφάσεις Ένταξης της 1ης Πρόσκλησης του CLLD2 - Αλιείας
   14-01-2021Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης 1ης Πρόσκλησης πράξεων Δημόσιου Χαρακτήρα για το CLLD1 Αλιείας
   31-12-2020Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης 1ης Πρόσκλησης πράξεων Δημόσιου Χαρακτήρα για το CLLD2 Αλιείας
   23-07-20202η Παράταση της 1ης Πρόσκληση για την υλοποίηση Δημοσίων Επενδύσεων στην ΑΛΙΕΙΑ για τα CLLD1 & CLLD2 / LEADER
   19-05-2020Παράταση 1ης Πρόσκληση για την υλοποίηση Δημοσίων Επενδύσεων στην ΑΛΙΕΙΑ για τα CLLD1 & CLLD2 / LEADER
   20-02-20201η Πρόσκληση για την υλοποίηση Δημοσίων Επενδύσεων στην ΑΛΙΕΙΑ για τα CLLD1 & CLLD2 / LEADER 

μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα

Υπόβαθρο :

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΑΝΕΘ 2017

© 2017 - All Rights by ANETH S.A.