26-02-2021
 
Οριστικός πίνακας Κατάταξης 1ης πρόσκλησης Δημοσίων στο CLLD1

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης
Αξιολογημένων Προτάσεων
της 1ης Πρόσκλησης με τίτλο
«ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4
«Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής
του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020» του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER»
για την περιοχή των Δήμων Λαγκαδά, Βόλβης και τμημάτων των Δήμων Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Θερμαϊκού, Πυλαίας – Χορτιάτη και Δέλτα
του νομού Θεσσαλονίκης

-*-

 

Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων κατά του Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης των Αξιολογημένων Προτάσεων της προαναφερθείσας πρόσκλησης, και καθώς δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση εντός της προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας των επτά (7) εργάσιμων ημερών, επί του Πίνακα Κατάταξης, ο ΕΦ ΑΝΕΘ προχώρησε στην έκδοση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων της 1ης Πρόσκλησης με τίτλο: «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα), για την περιοχή των Δήμων Λαγκαδά, Βόλβης και τμημάτων των Δήμων Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Θερμαϊκού, Πυλαίας – Χορτιάτη και Δέλτα του νομού Θεσσαλονίκης, που εγκρίθηκε με την αρ. 10 /25-2-2021 απόφασή της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος (ΕΔΠ).

 

Σύμφωνα με την 1η Πρόσκληση και τη «Διαδικασία ΔΙ_2: Επιλογή και έγκριση πράξης (πράξεις πλην ΚΕ)» του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΠΑΛΘ, η ΕΔΠ εξουσιοδότησε επίσης με την ίδια απόφασή της τον Προέδρο της ΕΔΠ για την έκδοση των αποφάσεων ένταξης των πράξεων.

 

 

 


 

 


 

 

 


Όλες οι αναρτήσεις στην κατηγορία :     Αλιεία

 

Ημερομηνία Τίτλος
   02-03-2021Αποφάσεις Ένταξης της 1ης Πρόσκλησης του CLLD1 - Αλιείας
26-02-2021Οριστικός πίνακας Κατάταξης 1ης πρόσκλησης Δημοσίων στο CLLD1
   27-01-2021Αποφάσεις Ένταξης της 1ης Πρόσκλησης του CLLD2 - Αλιείας
   14-01-2021Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης 1ης Πρόσκλησης πράξεων Δημόσιου Χαρακτήρα για το CLLD1 Αλιείας
   31-12-2020Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης 1ης Πρόσκλησης πράξεων Δημόσιου Χαρακτήρα για το CLLD2 Αλιείας
   23-07-20202η Παράταση της 1ης Πρόσκληση για την υλοποίηση Δημοσίων Επενδύσεων στην ΑΛΙΕΙΑ για τα CLLD1 & CLLD2 / LEADER
   19-05-2020Παράταση 1ης Πρόσκληση για την υλοποίηση Δημοσίων Επενδύσεων στην ΑΛΙΕΙΑ για τα CLLD1 & CLLD2 / LEADER
   20-02-20201η Πρόσκληση για την υλοποίηση Δημοσίων Επενδύσεων στην ΑΛΙΕΙΑ για τα CLLD1 & CLLD2 / LEADER 

μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα

Υπόβαθρο :

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΑΝΕΘ 2017

© 2017 - All Rights by ANETH S.A.