27-01-2021
 
Αποφάσεις Ένταξης της 1ης Πρόσκλησης του CLLD2 - Αλιείας

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

της 1ης Πρόσκλησης με τίτλο
«ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»
στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020
του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER

για την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα στο Νομό Θεσσαλονίκης

προϋπολογισμού 626.354,75€

-*-

 

 
Η "Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε. - Α.Α.Ε. ΟΤΑ" (ΑΝΕΘ), ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, σε συνέχεια του με αρ.πρωτ. 11-CL2/19-1-2021 Οριστικού Πίνακα Κατάταξης, ανακοινώνει την έκδοση των Αποφάσεων Ένταξης στο ΕΠ «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» από τον Πρόεδρο της ΕΔΠ CLLD/LEADER, για 2 δημόσιες επενδύσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης (Δ.Δ.) 625.484,60, οι οποίες υποβλήθηκαν κατά την 1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υλοποίηση δημόσιων επενδύσεων, στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER για την περιοχή για την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα στο Νομό Θεσσαλονίκης.

 

Συγκεκριμένα εντάσσονται στο Πρόγραμμα τα παρακάτω έργα:

  1. Ανάπλαση της κεντρικής πλατείας στην Δ.Κ. Χαλάστρας, με Δ.Δ. 599.004,00€ και Δικαιούχο τον ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ

  2. Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των αλιέων των Δ.Κ. Κυμίνων, Νέων Μαλγάρων και Χαλάστρας, με Δ.Δ. 26.480,60€ και Δικαιούχο το ΚΕΚ «ΝΕΦΕΛΗ».

Οι ανωτέρω πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).
 

  

 

 


Όλες οι αναρτήσεις στην κατηγορία :     Αλιεία

 

Ημερομηνία Τίτλος
   26-02-2021Οριστικός πίνακας Κατάταξης 1ης πρόσκλησης Δημοσίων στο CLLD1
27-01-2021Αποφάσεις Ένταξης της 1ης Πρόσκλησης του CLLD2 - Αλιείας
   14-01-2021Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης 1ης Πρόσκλησης πράξεων Δημόσιου Χαρακτήρα για το CLLD1 Αλιείας
   31-12-2020Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης 1ης Πρόσκλησης πράξεων Δημόσιου Χαρακτήρα για το CLLD2 Αλιείας
   23-07-20202η Παράταση της 1ης Πρόσκληση για την υλοποίηση Δημοσίων Επενδύσεων στην ΑΛΙΕΙΑ για τα CLLD1 & CLLD2 / LEADER
   19-05-2020Παράταση 1ης Πρόσκληση για την υλοποίηση Δημοσίων Επενδύσεων στην ΑΛΙΕΙΑ για τα CLLD1 & CLLD2 / LEADER
   20-02-20201η Πρόσκληση για την υλοποίηση Δημοσίων Επενδύσεων στην ΑΛΙΕΙΑ για τα CLLD1 & CLLD2 / LEADER 

μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα

Υπόβαθρο :

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΑΝΕΘ 2017

© 2017 - All Rights by ANETH S.A.