17-11-2020
 
Έκδοση Απόφασης Οριστικής Ένταξης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD1

 

CLLD1


Έκδοση Απόφασης Οριστικής Ένταξης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD1 για την περιοχή των Δήμων Λαγκαδά, Βόλβης και τμημάτων των Δήμων Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Θερμαϊκού, Πυλαίας-Χορτιάτη και Δέλτα

-*-H ΟΤΔ-ΑΝΕΘ ανακοινώνει την οριστική ένταξη στο Τοπικό Προγραμμα CLLD1 συνολικά 59 επενδύσεων ιδιωτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη Κ. Μακεδονίας, που μπορείτε να δείτε παρακάτω:


ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD1 


Μετά την απόφαση αυτή θα ακολουθήσει άμεσα η αποστολή σχετικής επιστολής από την ΟΤΔ σε κάθε Δικαιούχο, για την προσκόμιση ορισμένων, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών (π.χ. προσθήκη ΚΑΔ, συμφωνητικό μίσθωσης επαγγελματικής στέγης, κλπ) και την υπογραφή Σύμβασης μεταξύ ΟΤΔ-Δικαιούχου, σύμφωνα με το σχετικό Υπόδειγμα της Σύμβασης, που μπορείτε να δείτε παρακάτω:


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΤΔ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ CLLD1


 

 

 


Όλες οι αναρτήσεις στην κατηγορία :     CLLD1

 

Ημερομηνία Τίτλος
   24-02-20211η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Ιδιωτικών Έργων (CLLD1)
17-11-2020Έκδοση Απόφασης Οριστικής Ένταξης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD1
   22-10-2020Τελικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης 1ης Πρόσκλησης Πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα / CLLD1
   03-09-2020Προσωρινά Αποτελέσματα Αξιολόγησης 1ης Πρόσκλησης Πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα / CLLD1
   16-04-2020Παράταση προθεσμίας υποβολής Συμπληρωματικών στοιχείων στην αξιολόγηση έργων ιδιωτικού χαρακτήρα (CLLD1)
   15-10-2019Δελτίο Τύπου : Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την υλοποίηση επενδύσεων Ιδιωτικού χαρακτήρα στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD1 / LEADER
   13-03-20191η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ιδιωτικά Έργα στο CLLD-1 / LEADER
   14-01-2019Προδημοσίευση 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επενδυτικά Σχέδια Ιδιωτικού Χαρακτήρα στο τοπικό πρόγραμμα CLLD-1
   27-09-2018ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Μεγάλο ενδιαφέρον φορέων του Ν. Θεσσαλονίκης για ένταξη έργων Δημόσιου Χαρακτήρα στο τοπικό πρόγραμμα CLLD-1
   30-11-2017Ενέργειες Διαβούλευσης / Ενημέρωσης της ΟΤΔ ΑΝΕΘ για την προετοιμασία δράσεων ΕΚΤ στην περιοχή των Δήμων Λαγκαδά, Βόλβης, και τμημάτων των Δ. Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Θερμαϊκού, Πυλαίας-Χορτιάτη και Δέλτα του Ν. Θεσσαλονίκης 

μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα

Υπόβαθρο :

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΑΝΕΘ 2017

© 2017 - All Rights by ANETH S.A.