07-09-2020
 
Έκδοση Απόφασης Οριστικής Ένταξης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD2 

 

CLLD2


Έκδοση Απόφασης Οριστικής Ένταξης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD2 για την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα

-*-



H ΟΤΔ-ΑΝΕΘ ανακοινώνει την οριστική ένταξη στο Τοπικό Προγραμμα CLLD2 συνολικά 26 επενδύσεων ιδιωτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη Κ. Μακεδονίας, που μπορείτε να δείτε παρακάτω:


ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD2
(Ορθή Επανάλληψη)
 


Μετά την απόφαση αυτή θα ακολουθήσει άμεσα η αποστολή σχετικής επιστολής από την ΟΤΔ σε κάθε Δικαιούχο, για την προσκόμιση ορισμένων, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών (π.χ. προσθήκη ΚΑΔ, συμφωνητικό μίσθωσης επαγγελματικής στέγης, κλπ) και την υπογραφή Σύμβασης μεταξύ ΟΤΔ-Δικαιούχου, σύμφωνα με το σχετικό Υπόδειγμα της Σύμβασης, που μπορείτε να δείτε παρακάτω:


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΤΔ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ CLLD2


 

 

 


Όλες οι αναρτήσεις στην κατηγορία :     CLLD2

 

Ημερομηνία Τίτλος
07-09-2020Έκδοση Απόφασης Οριστικής Ένταξης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD2 
   03-08-2020Τελικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης 1ης Πρόσκλησης Πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα / CLLD2
   22-05-2020Προσωρινά Αποτελέσματα Αξιολόγησης 1ης Πρόσκλησης Πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα / CLLD2
   15-10-2019Δελτίο Τύπου : Μεγάλο ενδιαφέρον για την υλοποίηση επενδύσεων Ιδιωτικού χαρακτήρα στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD2 / LEADER
   13-03-20191η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ιδιωτικά Έργα στο CLLD-2 / LEADER
   14-01-2019Προδημοσίευση 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επενδυτικά Σχέδια Ιδιωτικού Χαρακτήρα στο τοπικό πρόγραμμα CLLD-2
   27-09-2018ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Μεγάλο ενδιαφέρον φορέων του Ν. Θεσσαλονίκης για ένταξη έργων Δημόσιου Χαρακτήρα στο τοπικό πρόγραμμα CLLD-2
   30-11-2017Ενέργειες Διαβούλευσης / Ενημέρωσης της ΟΤΔ ΑΝΕΘ για την προετοιμασία δράσεων ΕΚΤ στην περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δ. Δέλτα του Ν. Θεσσαλονίκης



 

μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα

Υπόβαθρο :

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΑΝΕΘ 2017

© 2017 - All Rights by ANETH S.A.