15-10-2019
 
Δελτίο Τύπου : Μεγάλο ενδιαφέρον για την υλοποίηση επενδύσεων Ιδιωτικού χαρακτήρα στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD2 / LEADER 

ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD / LEADER για την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα ΤΟΥ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Σε συνέχεια της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ολοκληρώθηκε στις 15/10/2019 η ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων για έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER, που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Ν. Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΑΝΕΘ) στην περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα.

Οι προτάσεις αφορούν σε έργα συγχρηματοδοτούμενα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.

Η πρόσκληση αφορούσε σε επενδυτικά σχέδια στον τομέα της μεταποίησης – τυποποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, βιοτεχνίας – χειροτεχνίας κλπ, παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού, δράσεις συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών παραγόντων, δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης στο γεωργικό τομέα.

Συνολικά υποβλήθηκαν 35 προτάσεις με συνολικό προϋπολογισμό 8.431.585€ και αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης (Δημόσια Δαπάνη) 4.835.340€, που είναι περίπου 1,75 φορές παραπάνω από το ποσό που προκηρύχθηκε (2.745.000€).

Από τις προτάσεις που υποβλήθηκαν το 57,3% αφορά στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, το 26,1% σε βιοτεχνίες, το 7,8% σε παροχή υπηρεσιών και το υπόλοιπο κατανέμεται στις λοιπές δράσεις του Προγράμματος.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φυσικών φακέλων των δικαιολογητικών των αιτήσεων στήριξης (5 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής) θα ξεκινήσει άμεσα η συγκριτική αξιολόγηση των προτάσεων.

Για την ΑΝΕΘ
Τσουκνιδάς Ιωάννης
Πρόεδρος ΕΔΠ

 

 

 


Όλες οι αναρτήσεις στην κατηγορία :     CLLD2

 

Ημερομηνία Τίτλος
   07-09-2020Έκδοση Απόφασης Οριστικής Ένταξης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD2 
   03-08-2020Τελικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης 1ης Πρόσκλησης Πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα / CLLD2
   22-05-2020Προσωρινά Αποτελέσματα Αξιολόγησης 1ης Πρόσκλησης Πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα / CLLD2
15-10-2019Δελτίο Τύπου : Μεγάλο ενδιαφέρον για την υλοποίηση επενδύσεων Ιδιωτικού χαρακτήρα στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD2 / LEADER
   13-03-20191η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ιδιωτικά Έργα στο CLLD-2 / LEADER
   14-01-2019Προδημοσίευση 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επενδυτικά Σχέδια Ιδιωτικού Χαρακτήρα στο τοπικό πρόγραμμα CLLD-2
   27-09-2018ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Μεγάλο ενδιαφέρον φορέων του Ν. Θεσσαλονίκης για ένταξη έργων Δημόσιου Χαρακτήρα στο τοπικό πρόγραμμα CLLD-2
   30-11-2017Ενέργειες Διαβούλευσης / Ενημέρωσης της ΟΤΔ ΑΝΕΘ για την προετοιμασία δράσεων ΕΚΤ στην περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δ. Δέλτα του Ν. Θεσσαλονίκης 

μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα

Υπόβαθρο :

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΑΝΕΘ 2017

© 2017 - All Rights by ANETH S.A.