15-10-2019
 
Δελτίο Τύπου : Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την υλοποίηση επενδύσεων Ιδιωτικού χαρακτήρα στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD1 / LEADER 

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD / LEADER για την περιοχή των Δήμων Λαγκαδά, Βόλβης και τμημάτων των Δήμων Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Θερμαϊκού, Πυλαίας – Χορτιάτη και Δέλτα ΤΟΥ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Σε συνέχεια της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ολοκληρώθηκε στις 15/10/2019 η ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων για έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER, που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Ν. Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΑΝΕΘ) στην περιοχή των Δήμων Λαγκαδά, Βόλβης και τμημάτων των Δήμων Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Θερμαϊκού, Πυλαίας – Χορτιάτη και Δέλτα.

Οι προτάσεις αφορούν σε έργα συγχρηματοδοτούμενα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.

Η πρόσκληση αφορούσε σε επενδυτικά σχέδια στον τομέα της μεταποίησης – τυποποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, βιοτεχνίας – χειροτεχνίας κλπ, παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού, οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων, δασοκομικών τεχνολογιών, δράσεις συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών παραγόντων, δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης στο γεωργικό και δασικό τομέα.

Συνολικά υποβλήθηκαν 122 προτάσεις με συνολικό προϋπολογισμό 32.010.796€ και αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης (Δημόσια Δαπάνη) 18.597.557€, που είναι περίπου 5 φορές παραπάνω από το ποσό που προκηρύχθηκε (3.732.500€).

Από τις προτάσεις που υποβλήθηκαν το 18,1% αφορά στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, το 41,5% αφορά στον τομέα του τουρισμού, το 19,3% σε βιοτεχνίες, το 14,1% σε παροχή υπηρεσιών, το 3,3% σε δράσεις συνεργασίας, και το υπόλοιπο κατανέμεται στις λοιπές δράσεις του Προγράμματος.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φυσικών φακέλων των δικαιολογητικών των αιτήσεων στήριξης (5 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής) θα ξεκινήσει άμεσα η συγκριτική αξιολόγηση των προτάσεων.

Για την ΑΝΕΘ
Αϊβαζίδης Χαράλαμπος
Πρόεδρος ΕΔΠ

 

 

 


Όλες οι αναρτήσεις στην κατηγορία :     CLLD1

 

Ημερομηνία Τίτλος
   24-02-20211η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Ιδιωτικών Έργων (CLLD1)
   17-11-2020Έκδοση Απόφασης Οριστικής Ένταξης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD1
   22-10-2020Τελικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης 1ης Πρόσκλησης Πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα / CLLD1
   03-09-2020Προσωρινά Αποτελέσματα Αξιολόγησης 1ης Πρόσκλησης Πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα / CLLD1
   16-04-2020Παράταση προθεσμίας υποβολής Συμπληρωματικών στοιχείων στην αξιολόγηση έργων ιδιωτικού χαρακτήρα (CLLD1)
15-10-2019Δελτίο Τύπου : Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την υλοποίηση επενδύσεων Ιδιωτικού χαρακτήρα στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD1 / LEADER
   13-03-20191η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ιδιωτικά Έργα στο CLLD-1 / LEADER
   14-01-2019Προδημοσίευση 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επενδυτικά Σχέδια Ιδιωτικού Χαρακτήρα στο τοπικό πρόγραμμα CLLD-1
   27-09-2018ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Μεγάλο ενδιαφέρον φορέων του Ν. Θεσσαλονίκης για ένταξη έργων Δημόσιου Χαρακτήρα στο τοπικό πρόγραμμα CLLD-1
   30-11-2017Ενέργειες Διαβούλευσης / Ενημέρωσης της ΟΤΔ ΑΝΕΘ για την προετοιμασία δράσεων ΕΚΤ στην περιοχή των Δήμων Λαγκαδά, Βόλβης, και τμημάτων των Δ. Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Θερμαϊκού, Πυλαίας-Χορτιάτη και Δέλτα του Ν. Θεσσαλονίκης 

μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα

Υπόβαθρο :

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΑΝΕΘ 2017

© 2017 - All Rights by ANETH S.A.