26-09-2018
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Τεράστιο ενδιαφέρον για την υλοποίηση έργων Δημόσιου Χαρακτήρα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τεράστιο ενδιαφέρον για την υλοποίηση
έργων Δημόσιου Χαρακτήρα
μέσω των δύο τοπικών προγραμμάτων CLLD / LEADER

 


 

Ολοκληρώθηκε στις 24/9/2018 η ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα στο πλαίσιο των δύο Τοπικών Προγραμμάτων CLLD / LEADER που υλοποιεί ως Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης ΑΕ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ.

 

Υπενθυμίζεται ότι τα δύο Τοπικά Προγράμματα αφορούν στις παρακάτω περιοχές:
  • Περιοχή των Δήμων Λαγκαδά, Βόλβης και τμημάτων των Δήμων Ωραιοκάστρου, Θερμαϊκού, Θέρμης, Πυλαίας – Χορτιάτη και Δέλτα, και
  • Περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα.

 

Υποβλήθηκαν συνολικά 49 προτάσεις με συνολικό προϋπολογισμό 8,4 εκ. € περίπου, ενώ το διαθέσιμο ποσό των προκηρύξεων ήταν 3,2 εκ. €. Το ποσοστό κάλυψης της προκηρυχθείσας δαπάνης ανήλθε στο δυσθεώρητο ποσοστό του 265%.

 

Ως Πρόεδρος της ΑΝΕΘ αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους τους φορείς, Δήμους, άλλους φορείς του Δημοσίου Τομέα καθώς και συλλογικούς φορείς, που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και περαιτέρω δεσμευόμαστε ότι θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια σε συνεννόηση με τις αρμόδιες Αρχές για την ένταξη του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού θετικά αξιολογημένων έργων.

 

Για την ΑΝΕΘ

Βράνος Θωμάς
Πρόεδρος ΔΣ.

 

 


 

 

 


Όλες οι αναρτήσεις στην κατηγορία :     CLLD

 

Ημερομηνία Τίτλος
26-09-2018ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Τεράστιο ενδιαφέρον για την υλοποίηση έργων Δημόσιου Χαρακτήρα
   12-09-2018ΝΕΑ (3η) ΠΑΡΑΤΑΣΗ στην καταληκτική ημερομηνία της 1ης πρόσκλησης Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα και για τα 2 Tοπικά Tρογράμματα CLLD / LEADER
   23-08-20182Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ στην καταληκτική ημερομηνία της 1ης πρόσκλησης Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα και για τα 2 Tοπικά Tρογράμματα CLLD / LEADER
   05-07-2018ΠΑΡΑΤΑΣΗ στην καταληκτική ημερομηνία της 1ης πρόσκλησης Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα και για τα 2 Tοπικά Tρογράμματα CLLD / LEADER
   20-04-20181η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα για τα 2 τοπικά προγράμματα CLLD / LEADER
   13-04-2018Προδημοσίευση Περιλήψεων της 1ης Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για έργα Δημόσιου Χαρακτήρα για τα 2 Τοπικά Προγράμματα CLLD / LEADER
   06-12-2017Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Δημόσιου και Ιδιωτικού χαρακτήρα.
   07-09-2017Δράσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των 2 τοπικών πολυταμειακών Προγραμμάτων CLLD / LEADER στο Νομό Θεσσαλονίκης 

μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα

Υπόβαθρο :

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΑΝΕΘ 2017

© 2017 - All Rights by ANETH S.A.