22-06-2018
 
Παράταση - Νέα καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης τελευταίου αιτήματος πληρωμής Συνεχιζόμενων πράξεων Άξονα 3 των Μέτρων 311,312,313 του ΠΑΑ 2007 – 2013 στο Μέτρο 6.4 του ΠΑΑ 2014 – 2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. -

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
(22/6/2018)

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ - ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013 ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 6.4 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020


Σύμφωνα με την 7η Τροποποίηση των Μέτρων 311,312 και την 10η Τροποποίηση του Μέτρου 313 περί Παράτασης των Συνεχιζόμενων Πράξεων του ΠΑΑ 2007 – 2013 στο Μέτρο 6.4 του ΠΑΑ 2014 – 2020,

η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης τελευταίου αιτήματος πληρωμής είναι: 31/8/2018 για όλες τις συνεχιζόμενες πράξεις.Μπορείτε να δείτε συνολικά το ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑ 3
 

 

 


Όλες οι αναρτήσεις στην κατηγορία :     Άξονας 3

 

Ημερομηνία Τίτλος
   23-08-2018Νέα Παράταση - Νέα καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης τελευταίου αιτήματος πληρωμής Συνεχιζόμενων πράξεων Άξονα 3 των Μέτρων 311,312,313 του ΠΑΑ 2007 – 2013 στο Μέτρο 6.4 του ΠΑΑ 2014 – 2020
22-06-2018Παράταση - Νέα καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης τελευταίου αιτήματος πληρωμής Συνεχιζόμενων πράξεων Άξονα 3 των Μέτρων 311,312,313 του ΠΑΑ 2007 – 2013 στο Μέτρο 6.4 του ΠΑΑ 2014 – 2020
   12-12-2017Νέα καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης τελευταίου αιτήματος πληρωμής Συνεχιζόμενων πράξεων Άξονα 3 των Μέτρων 311,312,313 του ΠΑΑ 2007 – 2013 στο Μέτρο 6.4 του ΠΑΑ 2014 – 2020
   26-09-2017Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης τελευταίου αιτήματος πληρωμής Συνεχιζόμενων πράξεων Άξονα 3 των Μέτρων 311,312,313 του ΠΑΑ 2007 – 2013 στο Μέτρο 6.4 του ΠΑΑ 2014 – 2020 

μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα

Υπόβαθρο :

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΑΝΕΘ 2017

© 2017 - All Rights by ANETH S.A.