13-04-2018
 
Προδημοσίευση Περιλήψεων της 1ης Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για έργα Δημόσιου Χαρακτήρα για τα 2 Τοπικά Προγράμματα CLLD / LEADER

Προδημοσίευση Περιλήψεων
της 1ης Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για έργα Δημόσιου Χαρακτήρα
για τα 2 Τοπικά Προγράμματα CLLD / LEADER

 

Πρόσφατα η ΟΤΔ ΑΝΕΘ εξασφάλισε τη σύμφωνη γνώμη από την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του ΕΠ της ΠΚΜ 2014-2020 στα σχέδια της 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ και για τα 2 Τοπικά Προγράμματα CLLD/ LEADER στον Νομό Θεσσαλονίκης και έχει ήδη αποστείλει τις ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ αυτές για την οριστικοποίησή τους από την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ του ΠΑΑ 2014-2020.

 

Τις επόμενες ημέρες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ ΑΝΕΘ, οι ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ με τα συνημμένα τους, ενώ θα ακολουθήσει και η ευρεία δημοσιοποίησή τους, τόσο μέσω του τύπου και ηλεκτρονικά, όσο και μέσω ανοικτών ημερίδων ενημέρωσης στις περιοχές παρέμβασης των 2 Τοπικών Προγραμμάτων CLLD/LEADER.

 

Σε όλο το χρονικό διάστημα που οι ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ θα είναι ανοιχτές, θα υπάρχει, επίσης μέσω της ιστοσελίδας της ΟΤΔ ΑΝΕΘ, η δυνατότητα υποστήριξης των ενδιαφερόμενων, μέσω λειτουργίας γραφείου υποστήριξης (help desk).

 

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ των ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ αυτών και για τα 2 Τοπικά Προγράμματα CLLD/ LEADER.

 

 

 


 

 

 


Όλες οι αναρτήσεις στην κατηγορία :     CLLD

 

Ημερομηνία Τίτλος
   26-09-2018ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Τεράστιο ενδιαφέρον για την υλοποίηση έργων Δημόσιου Χαρακτήρα
   12-09-2018ΝΕΑ (3η) ΠΑΡΑΤΑΣΗ στην καταληκτική ημερομηνία της 1ης πρόσκλησης Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα και για τα 2 Tοπικά Tρογράμματα CLLD / LEADER
   23-08-20182Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ στην καταληκτική ημερομηνία της 1ης πρόσκλησης Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα και για τα 2 Tοπικά Tρογράμματα CLLD / LEADER
   05-07-2018ΠΑΡΑΤΑΣΗ στην καταληκτική ημερομηνία της 1ης πρόσκλησης Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα και για τα 2 Tοπικά Tρογράμματα CLLD / LEADER
   20-04-20181η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα για τα 2 τοπικά προγράμματα CLLD / LEADER
13-04-2018Προδημοσίευση Περιλήψεων της 1ης Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για έργα Δημόσιου Χαρακτήρα για τα 2 Τοπικά Προγράμματα CLLD / LEADER
   06-12-2017Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Δημόσιου και Ιδιωτικού χαρακτήρα.
   07-09-2017Δράσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των 2 τοπικών πολυταμειακών Προγραμμάτων CLLD / LEADER στο Νομό Θεσσαλονίκης 

μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα

Υπόβαθρο :

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΑΝΕΘ 2017

© 2017 - All Rights by ANETH S.A.