29-05-2017
 
Νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης Συνεχιζόμενων πράξεων Άξονα 4 του ΠΑΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. -

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
(29/5/2017)

 

ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑ 4 του ΠΑΑ- ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

Με βάση την «2η Τροποποίηση της Απόφασης καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του ‘Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020»,

η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των συνεχιζόμενων πράξεων είναι η 29-9-2017.


 

 

 


Όλες οι αναρτήσεις στην κατηγορία :     Άξονας 4

 

Ημερομηνία Τίτλος
   23-08-2018Nέα Παράταση - Νέα καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης τελευταίου αιτήματος πληρωμής Συνεχιζόμενων πράξεων Άξονα 4 του ΠΑΑ
   22-06-2018Παράταση - Νέα καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης τελευταίου αιτήματος πληρωμής Συνεχιζόμενων πράξεων Άξονα 4 του ΠΑΑ
   13-12-2017Νέα καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης τελευταίου αιτήματος πληρωμής Συνεχιζόμενων πράξεων Άξονα 4 του ΠΑΑ
   26-09-2017Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης τελευταίου αιτήματος πληρωμής Συνεχιζόμενων πράξεων Άξονα 4 του ΠΑΑ
29-05-2017Νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης Συνεχιζόμενων πράξεων Άξονα 4 του ΠΑΑ 

μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα

Υπόβαθρο :

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΑΝΕΘ 2017

© 2017 - All Rights by ANETH S.A.