18-01-2018
 
Προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και αγωγοί μεταφοράς ακαθάρτων δημοτικής κοινότητας Σοχού Δήμου Λαγκαδά»

Στην υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και αγωγοί μεταφοράς ακαθάρτων δημοτικής κοινότητας Σοχού Δήμου Λαγκαδά» προχώρησαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Λαγκαδά κ. Τζαγγάνας Ηλίας και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΑΝΕΘ κ. Βράνος Θωμάς.Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο παρουσία του Δημάρχου Λαγκαδά κ. Γιάννη Καραγιάννη, του Αντιδημάρχου Δημοτικών Ενοτήτων Σοχού – Βερτίσκου κ. Άκη Γρούσκου και του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Σοχού κ. Απόστολου Νόϊκου, συζητήθηκαν οι τελικές λεπτομέρειες της σύμβασης και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου που θα δώσει λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα των κατοίκων της Δημοτικής Ενότητας Σοχού.


Το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με προϋπολογισμό 4.184.696,78€ και θα υλοποιηθεί στη βάση της παραπάνω Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΔΕΥΑ Λαγκαδά (κύριος του έργου) και της ΑΝΕΘ (φορέας υλοποίησης).


Συγκεκριμένα, αφορά στην κατασκευή του εξωτερικού δικτύου μεταφοράς λυμάτων του Σοχού στον Δήμο Λαγκαδά. Η διάθεση των αστικών λυμάτων του Σοχού σήμερα γίνεται σε ρέματα, στα οποία εκβάλλουν οι αγωγοί του εσωτερικού δικτύου. Το εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης θα κατασκευαστεί για να οδηγήσει τα λύματα σε σύγχρονη και πλήρως λειτουργική Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.), καλύπτοντας τις σημερινές αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες της περιοχής. Η ολοκλήρωση του έργου θα λύσει οριστικά το χρόνιο πρόβλημα της διάθεσης λυμάτων στο Σοχό, συμβάλλοντας παράλληλα στην προστασία του περιβάλλοντος και τη δημόσια υγεία, σε συμμόρφωση με τη σχετική Κοινοτική Οδηγία.


Πηγή : Δήμος Λαγκαδά (Δελτίο τύπου)


 

 

 


Όλες οι αναρτήσεις στην κατηγορία :     Τεχνική Στήριξη

 

Ημερομηνία Τίτλος
   24-04-2019Δελτίο Τύπου : Δημοπράτηση του Έργου "Κατασκευή Αγωγών Μεταφοράς Ακαθάρτων προς Ε.Ε.Λ. στη Δ.Κ. Σοχού Δήμου Λαγκαδά" από την ΑΝΕΘ
18-01-2018Προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και αγωγοί μεταφοράς ακαθάρτων δημοτικής κοινότητας Σοχού Δήμου Λαγκαδά» 

μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα

Υπόβαθρο :

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΑΝΕΘ 2017

© 2017 - All Rights by ANETH S.A.