Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΑΝΕΘ)

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ

Πλούτωνος 27, Τ.Κ. 546 55, Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310.412050, 2310.801050
fax: 2310.403593, 2310.801051

 

 

 

Η Διεύθυνσή μας στον Χάρτη ...

 

 

 

 

 

 

  


μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα
Υπόβαθρο :

                    

Copyright © ΑΝΕΘ 2017