Τηλέφωνα επικοινωνίας της ΑΝΕΘ

 

 

 

Τηλεφωνικό κέντρο
2310.412050
Γραμματεία
2310.801055
2310.801056
Γενικός Διευθυντής
2310.801070
Λογιστήριο
2310.801054
Λογιστήριο Γραμματεία
2310.801071
Τεχνική Υπηρεσία
2310.801066
2310.801064
2310.801060
Τμήμα Πληροφορικής
2310.801072
2310.801073

 

 

 

 

 

  

μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα

Υπόβαθρο :

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΑΝΕΘ 2017

© 2017 - All Rights by ANETH S.A.