ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Διακριτικός Τίτλος : "ΑΝΕΘ"
Επωνυμία : "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ -
   Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ
"
Διεθνής Επωνυμία : "DEVELOPMENT AGENCY OF THESSALONIKI S.A."
     
Έτος Ίδρυσης : 1992
Μετοχικό Κεφάλαιο : 1.106.639,71 €
Όργανα Διοίκησης : Γενική Συνέλευση (συνέρχεται τακτικά σε ετήσια βάση)
Ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο
Δίκτυα Συνεργασίας :
 • Ελληνική Ένωση Αναπτυξιακών Εταιριών - HELADA
 • Ελληνικό Δίκτυο LEADER
 • "Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας στα Χωριά της Θεσσαλονίκης"
 • Κύκλος Εργασιών
  (τελευταία τριετία)
  :

  2014 : 811.832,14 €
  2015 : 926.125,92 €
  2016 : 645.648,82 €

       
  Πιστοποίηση
  ISO 9001:2008
  :

  EN ISO 9001:2008
  Φορέας Πιστοποίησης : TUV HELLAS (TUV NORD) A.E.

       

   

      


  μέγεθος Γραμματοσειρών

  Διασυνδέσεις - Links

  Χρώματα
  Υπόβαθρο :

                      

  Copyright © ΑΝΕΘ 2017