ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

 

 

Συγκεκριμένα το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρίας απαρτίζεται από 16 Στελέχη (6 με μεταπτυχιακό, 9 πτυχιούχοι ΑΕΙ, 1 απόφοιτος ΤΕΙ, 1 Απόφοιτος Λυκείου) με τις ακόλουθες ειδικότητες :
 • 3 Πολιτικοί Μηχανικοί
 • 1 Μηχανικός Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
 • 3 Γεωπόνοι
 • 1 Οικονομολόγος
 • 1 Χημικός Μηχανικός
 • 1 Τοπογράφος Μηχανικός, Πληροφορικός
 • 1 Τοπογράφος Μηχανικός
 • 1 Πληροφορικός
 • 1 Νομικός
 • 3 Γραμματείς

Κατανομή Ανθρώπινου Δυναμικού

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Βασίλης Παπαβασιλείου
 
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Παντελής Τσιβελεκίδης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ηλίας Δημητριάδης
Αίγλη - Μαρία Λάσδα
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΔΗΜ.ΣΧΕΣΕΙΣ
Ελένη Καραμανλή
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ GIS

Ηλίας Δημητριάδης
Ηλίας Αραβίδης
ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 • Βασίλης Παπαβασιλείου (Υπεύθ.) Πολιτικός Μηχανικός - M.Sc. Συγκοινωνιολόγος
 • Γιώργος Πετρίδης, Χημικός Μηχανικός - M.Sc. Περιβαλλοντολόγος
 • Ανατολή Σιαμίδου, Γεωπόνος-M.Sc. Περιβαλλοντικός σχεδιασμός πόλεων και κτιρίων
 • Κατερίνα Τζικοπούλου, Γεωπόνος
 • Ευαγγελία Κανάκη, Γεωπόνος-M.Sc. Αγροτικής Οικονομίας
 • Αίγλη - Μαρία Λάσδα, Μηχανικός Χωροταξίας, DEA Περιβαλλοντικής πολιτικής, M.Sc. Τοπικής Ανάπτυξης
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
 • Ευαγγελία Κανάκη, Γεωπόνος-M.Sc. Αγροτικής Οικονομίας
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 • Θανάσης Τριανταφυλλίδης (Υπεύθ.) Αγρον. Τοπογράφος Μηχανικός
 • Πασχάλης Αμπατζης, Πολιτικός Μηχανικός
 • Ιωακείμ Κανδυλιάρης, Πολιτικός Μηχανικός
 • Γιώργος Πετρίδης , Χημικός Μηχανικός - M.Sc. Περιβαλλοντολόγος
 • Αίγλη - Μαρία Λάσδα, Μηχανικός Χωροταξίας, DEA Περιβαλλοντικής πολιτικής, M.Sc. Τοπικής Ανάπτυξης
 • Ηλίας Δημητριάδης, Αγρον. Τοπογράφος Μηχανικός - M.Sc. Πληροφοριακά Συστήματα
 • Ηλίας Αραβίδης , Πληροφορικός
   
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
 • Έφη Παπαδοπούλου (Υπεύθ.), Οικονομολόγος
 • Σοφία Κοντάκη
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
 • Σοφία Κοντάκη
 • Νανά Μπότσογλου

 

 

Για την υλοποίηση Συγχρηματοδούμενων έργων και προγραμμάτων, συνάπτονται με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, συμβάσεις έργου με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, για την επαρκή υλοποίηση των έργων και των προγραμμάτων.

 

  


μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα
Υπόβαθρο :

                    

Copyright © ΑΝΕΘ 2017