ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

 

 

Συγκεκριμένα το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρίας απαρτίζεται από 21 Στελέχη (9 με μεταπτυχιακό, 10 πτυχιούχοι ΑΕΙ, 1 πτυχιούχος ΤΕΙ, 1 Απόφοιτος Λυκείου) με τις ακόλουθες ειδικότητες :
 • 3 Πολιτικοί Μηχανικοί
 • 1 Μηχανικός Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
 • 1 Μηχανολόγος Μηχανικός
 • 3 Γεωπόνοι
 • 1 Δασολόγος
 • 2 Οικονομολόγος
 • 1 Χημικός Μηχανικός
 • 1 Τοπογράφος Μηχανικός, Πληροφορικός
 • 2 Τοπογράφοι Μηχανικοί
 • 1 Πληροφορικός
 • 2 Νομικός
 • 3 Γραμματείς (1 ΠΕ, 1 ΤΕ, 1 ΔΕ)

Κατάλογος Ανθρώπινου Δυναμικού

(Αλφαβητικά)

 

α/α Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα e-mail
1Αμπατζής Πασχάλης Πολιτικός Μηχανικός ampatzis @ aneth.gr
2Αραβίδης Ηλίας Πληροφορικός aravidis @ aneth.gr
3Δημητριάδης Ηλίας Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
Msc Πληροφοριακά Συστήματα
eliasdim @ aneth.gr
4Ζιάνκας Γιώργος Δασολόγος
Msc Περιβαλλοντικός σχεδιασμός πόλεων και κτιρίων
ziankas @ aneth.gr
5Κανάκη Ευαγγελία Γεωπόνος
MSc Αγροτικής Οικονομίας
kanaki @ aneth.gr
6Καραμανλή Ελένη Γραμματεία ΤΕ karamanli @ aneth.gr
7Κοντάκη Σοφία Γραμματεία kontaki @ aneth.gr
8Λάσδα Αίγλη Μηχανικός Χωροταξίας
DEA Περιβαλλοντικής πολιτικής,
MSc Τοπικής Ανάπτυξης
lasda @ aneth.gr
9Μπότσογλου Νανά Γραμματεία ΠΕ botsoglou @ aneth.gr
10Νικολαϊδου Κατερίνα Νομικός kanikolai @ aneth.gr
11Ουζούνης Θανάσης Πολιτικός Μηχανικός
MSc Αντισεισμικός σχεδιασμός τεχνικών έργων
ouzounis @ aneth.gr
12Ουζουνθανάση Ευφροσύνη Οικονομολόγος papadopoulou @ aneth.gr
13Παπαβασιλείου Βασίλης Πολιτικός Μηχανικός
MSc Συγκοινωνιολόγος
papavasileiou @ aneth.gr
14Παπαργυρίου Γιώργος Μηχανολόγος Μηχανικός gpapargyriou @ aneth.gr
15Πετρίδης Γιώργος Χημικός Μηχανικός
MSc Περιβαλλοντολόγος
petridis @ aneth.gr
16Σιαμίδου Ανατολή Γεωπόνος
MSc Περιβαλλοντικός σχεδιασμός πόλεων και κτιρίων
siamidou @ aneth.gr
17Τζάνου Έλενα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
Msc Περιβαντολόγος
etzanou @ aneth.gr
18Τζικοπούλου Κατερίνα Γεωπόνος tzikopoulou @ aneth.gr
19Τσιτσιπάτης Δημήτρης Οικονομολόγος tsitsipatis @ aneth.gr
20Τριανταφυλλίδης Θανάσης Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός trian @ aneth.gr
21Τσιβελεκίδης Παντελής Νομικός tsivelek @ yahoo.gr

 

 

 

 

  

μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα

Υπόβαθρο :

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΑΝΕΘ 2017

© 2017 - All Rights by ANETH S.A.