ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

 

 

Συγκεκριμένα το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρίας απαρτίζεται από 19 Στελέχη (8 με μεταπτυχιακό, 9 πτυχιούχοι ΑΕΙ, 1 απόφοιτος ΤΕΙ, 1 Απόφοιτος Λυκείου) με τις ακόλουθες ειδικότητες :
 • 4 Πολιτικοί Μηχανικοί
 • 1 Μηχανικός Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
 • 1 Μηχανολόγος Μηχανικός
 • 3 Γεωπόνοι
 • 1 Δασολόγος
 • 1 Οικονομολόγος
 • 1 Χημικός Μηχανικός
 • 1 Τοπογράφος Μηχανικός, Πληροφορικός
 • 1 Τοπογράφος Μηχανικός
 • 1 Πληροφορικός
 • 1 Νομικός
 • 3 Γραμματείς

Κατάλογος Ανθρώπινου Δυναμικού

(Αλφαβητικά)

 

α/α Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα e-mail
1Αμπατζής Πασχάλης Πολιτικός Μηχανικός ampatzis @ aneth.gr
2Αραβίδης Ηλίας Πληροφορικός aravh @ aneth.gr
3Δημητριάδης Ηλίας Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
Msc Πληροφοριακά Συστήματα
eliasdim @ aneth.gr
4Ζιάνκας Γιώργος Δασολόγος
Msc Περιβαλλοντικός σχεδιασμός πόλεων και κτιρίων
ziankas @ aneth.gr
5Κανάκη Ευαγγελία Γεωπόνος
MSc Αγροτικής Οικονομίας
kanaki @ aneth.gr
6Κανδυλιάρης Ιωακείμ Πολιτικός Μηχανικός kandiliaris @ aneth.gr
7Καραμανλή Ελένη Γραμματεία ΤΕ karamanli @ aneth.gr
8Κοντάκη Σοφία Γραμματεία kontaki @ aneth.gr
9Λάσδα Αίγλη Μηχανικός Χωροταξίας
DEA Περιβαλλοντικής πολιτικής,
MSc Τοπικής Ανάπτυξης
lasda @ aneth.gr
10Μπότσογλου Νανά Γραμματεία ΠΕ botsoglou @ aneth.gr
11Ουζούνης Θανάσης Πολιτικός Μηχανικός
MSc Αντισεισμικός σχεδιασμός τεχνικών έργων
ouzounis @ aneth.gr
12Ουζουνθανάση Ευφροσύνη Οικονομολόγος papadopoulou @ aneth.gr
13Παπαβασιλείου Βασίλης Πολιτικός Μηχανικός
MSc Συγκοινωνιολόγος
papavasileiou @ aneth.gr
14Παπαργυρίου Γιώργος Μηχανολόγος Μηχανικός papargyriou @ aneth.gr
15Πετρίδης Γιώργος Χημικός Μηχανικός
MSc Περιβαλλοντολόγος
petridis @ aneth.gr
16Σιαμίδου Ανατολή Γεωπόνος
MSc Περιβαλλοντικός σχεδιασμός πόλεων και κτιρίων
siamidou @ aneth.gr
17Τζικοπούλου Κατερίνα Γεωπόνος tzikopoulou @ aneth.gr
18Τριανταφυλλίδης Θανάσης Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός trian @ aneth.gr
19Τσιβελεκίδης Παντελής Νομικός tsivelek @ yahoo.gr

 

 

 

 

  

μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα

Υπόβαθρο :

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΑΝΕΘ 2017

© 2017 - All Rights by ANETH S.A.