Προηγούμενες Εφαρμογές LEADER

 

ΒΑΣΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER

Η Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER είναι πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης που τέθηκε σε εφαρμογή από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από το 1991, σαν μια πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της δημογραφικής κατάρρευσης, της ανεργίας και των χαμηλών αγροτικών εισοδημάτων των πιο απομονωμένων περιοχών της Ευρωπαϊκής Υπαίθρου.

Σημαντικές παράμετροι που χαρακτηρίζουν την Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER είναι :

 • Η καινοτομία
 • Η επιδεικτικότητα
 • Η μεταφορά τεχνογνωσίας
 • Η προώθηση της τοπικής ενδογενούς ανάπτυξης με την δημιουργία "Ομάδων Τοπικής Δράσης" που διαχειρίζονται τα τοπικά προγράμματα
 • Η προσέγγιση "από τα κάτω προς τα πάνω" στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των προγραμμάτων.
 •  

  ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

  Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΑΝ.Ε.Θ.), λειτουργώντας ως Ομάδα Τοπικής Δράσης αποτελεί το φορέα διαχείρισης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER για το Νομό Θεσσαλονίκης. Εθνικός ενδιάμεσος φορέας για την Πρωτοβουλία αυτή είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

   

   

   

      

  μέγεθος Γραμματοσειρών

  Διασυνδέσεις - Links

  Χρώματα

  Υπόβαθρο :

   

   

   

   

   

   

   

   

  Copyright © ΑΝΕΘ 2017

  © 2017 - All Rights by ANETH S.A.