Προγράμματα CLLD / Ε.Κ.Τ.
(Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου)


 

 

30/3/2021

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ / ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΥΣ Δ. ΛΑΓΚΑΔΑ, ΒΟΛΒΗΣ  ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
(2η Πρόσκληση)

 

 

Σε συνέχεια της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψήφιων Ωφελουμένων για συμμετοχή στην Πράξη «Κατάρτιση Ανέργων για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ που περιλαμβάνει τους Δ. Λαγκαδά, Βόλβης και τμήματα των Δ. Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Θερμαϊκού, Πυλαιας-Χορτιατη και Δέλτα του Ν. Θεσσαλονίκης», σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία εξέτασης των υποβληθησών ενστάσεων και κατάρτισης του οριστικού πίνακα Επιτυχόντων / Απορριφθέντων.

 

 
Δείτε τους πίνακες Οριστικών Αποτελεσμάτων

Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α     Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α
 

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν άμεσα με ηλεκτρονική αλληλογραφία (email).

 

 

 

 

 

  

μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα

Υπόβαθρο :

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΑΝΕΘ 2017

© 2017 - All Rights by ANETH S.A.