Προγράμματα CLLD / Ε.Κ.Τ.
(Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου)


 

 

8/1/2021

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ / ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΥΣ Δ. ΛΑΓΚΑΔΑ, ΒΟΛΒΗΣ  ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

 

 

Σε συνέχεια της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψήφιων Ωφελουμένων για συμμετοχή στην Πράξη «Κατάρτιση Ανέργων για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ που περιλαμβάνει τους Δ. Λαγκαδά, Βόλβης  και τμήματα των Δ. Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Θερμαϊκού, Πυλαιας-Χορτιατη και Δέλτα του Ν. Θεσσαλονίκης», σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των 61 Αιτήσεων Συμμετοχής που υποβλήθηκαν. Ακολουθεί ο Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων / Απορριφθέντων.

 

 
Δείτε τους πίνακες Προσωρινών Αποτελεσμάτων

(Προσωρινά) Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α
 

Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εντός πέντε (5) ημερών μετά την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων, σύμφωνα με την 01/2020/ΑΝΕΘ Πρόκληση Εκδήλωσής Ενδιαφέροντος. Οι ενστάσεις κατατίθενται εγγράφως στα γραφεία της ΑΝΕΘ και μπορούν να υποβληθούν με ταχυδρομική επιστολή ή με e-mail ή FAX έως τις 15-01-2021

 

 

 

 

 

 

 

μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα

Υπόβαθρο :

© 2017 - All Rights by ANETH S.A.