ΕKT - CLLD1 / LEADER

Πρόσκληση για επιλογή Αναδόχου
για την υλοποίηση του έργου :
“ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ”
στην περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος
CLLD1 / LEADER

-*-

 


Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Σχεδίου με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΤ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΑΠΤΟΚ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΑ & ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ» για την περιοχή των Δήμων Λαγκαδά, Βόλβης και τμημάτων των Δήμων Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Θερμαϊκού, Πυλαίας – Χορτιάτη και Δέλτα στο Νομό Θεσσαλονίκης και ειδικά της Δράσης «Κατάρτιση Ανέργων για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας» η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε.-Α.Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΝΕΘ) δημοσιεύει την Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή Αναδόχου του έργου: “ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ”.

 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με προϋπολογισμό 67.560,00 €.

 

Οι αιτήσεις στήριξης θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (ΑΑ - 89996).

 

Hμερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: Τετάρτη 6-5-2020 και ώρα 09:00
Hμερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών
Πέμπτη 21-5-2020 και ώρα 14:00

 

Ακολουθεί η Διακήρυξη του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και η περίληψή του:

  

  

μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα

Υπόβαθρο :

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΑΝΕΘ 2017

© 2017 - All Rights by ANETH S.A.