Προκηρύξεις του CLLD1


 

 

 

Προδημοσίευση Περίληψης 1ης Πρόσκλησης για έργα Δημόσιου χαρακτήρα

 

Πρόσφατα η ΟΤΔ ΑΝΕΘ εξασφάλισε τη σύμφωνη γνώμη από την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του ΕΠ της ΠΚΜ 2014-2020 στα σχέδια της 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ και για τα 2 Τοπικά Προγράμματα CLLD/ LEADER στον Νομό Θεσσαλονίκης και έχει ήδη αποστείλει τις ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ αυτές για την οριστικοποίησή τους από την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ του ΠΑΑ 2014-2020.

 

Τις επόμενες ημέρες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ ΑΝΕΘ, οι ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ με τα συνημμένα τους, ενώ θα ακολουθήσει και η ευρεία δημοσιοποίησή τους, τόσο μέσω του τύπου και ηλεκτρονικά, όσο και μέσω ανοικτών ημερίδων ενημέρωσης στις περιοχές παρέμβασης των 2 Τοπικών Προγραμμάτων CLLD/LEADER.

 

Σε όλο το χρονικό διάστημα που οι ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ θα είναι ανοιχτές, θα υπάρχει, επίσης μέσω της ιστοσελίδας της ΟΤΔ ΑΝΕΘ, η δυνατότητα υποστήριξης των ενδιαφερόμενων, μέσω λειτουργίας γραφείου υποστήριξης (help desk).

 

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την ΠΕΡΙΛΗΨΗ της 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ για το CLLD-1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα

Υπόβαθρο :

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΑΝΕΘ 2017

© 2017 - All Rights by ANETH S.A.