Προκηρύξεις του CLLD1


 

 

 

H ΟΤΔ ΑΝΕΘ έχει ήδη ετοιμάσει σε τελικό στάδιο, με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και το σχετικό υπόδειγμα που έχει διατεθεί από την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ του ΠΑΑ 2014-2020, το σχέδιο της 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ και για τα 2 Τοπικά Προγράμματα CLLD/ LEADER στον Νομό Θεσσαλονίκης.


Το σχέδιο αυτό θα πρέπει να λάβει, πριν τη δημοσίευσή του, τη σύμφωνη γνώμη της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του ΕΠ της ΠΚΜ 2014-2020 και την τελική έγκριση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ του ΠΑΑ 2014-2020.


Στη συνέχεια, η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ θα λάβει ευρεία δημοσιοποίηση, τόσο μέσω του τύπου και ηλεκτρονικά, όσο και μέσω ανοικτών ημερίδων ενημέρωσης στις περιοχές παρέμβασης των 2 Τοπικών Προγραμμάτων CLLD/ LEADER, ενώ παράλληλα προβλέπεται και η οργάνωση γραφείου υποστήριξης (help desk), με ευθύνη της ΟΤΔ ΑΝΕΘ.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα

Υπόβαθρο :

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΑΝΕΘ 2017

© 2017 - All Rights by ANETH S.A.