Προσκλήσεις

CLLD1 & CLLD2

 

 


Σε Ισχύ

α/α Πρόσκληση Ανάρτηση Λήξη

Έληξαν

α/α Πρόσκληση Ανάρτηση Λήξη
14 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Σύναψη Σύμβασης Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών υποστήριξης των εργασιών οικονομικής παρακολούθησης στο πλαίσιο του υπομέτρου 19.4 των Τοπικών Προγραμμάτων CLLD / LEADER (για τα CLLD-1 και CLLD-2). 22/1/2019 28/1/2019 15:00
13 Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου Ιδιωτικού δικαίου με έναν Νομικό, για το CLLD-1. 4/1/2019 14/1/2019 15:00
12 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Σύναψη Σύμβασης Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών για τη δημιουργία δικτύου διαμεσολαβητών για το CLLD-2 21/12/2018 27/12/2018 15:00
11 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Σύναψη Σύμβασης Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών για τον προσδιορισμό των απαιτούμενων πληροφοριών και το σχεδιασμό κατάλληλων μέσων και μεθόδων για τη συλλογή και επεξεργασία τους στο πλαίσιο αξιολόγησης των Τοπικών Προγραμμάτων CLLD / LEADER (για τα CLLD-1 και CLLD-2). 21/9/2018 26/9/2018 15:00
10 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών με εξειδικευμένη εταιρία παροχής λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών για τα CLLD-1 και CLLD-2. 19/9/2018 26/9/2018 10:00
9 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Σύναψη Σύμβασης Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών για τη δημιουργία δικτύου διαμεσολαβητών για το CLLD-1. 17/7/2018 23/7/2018 15:00
8 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Σύναψη Σύμβασης Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών για την ανάπτυξη και διαχείριση πλατφόρμας πληροφόρησης και επικοινωνίας στην ιστοσελίδα της ΑΝΕΘ για τα CLLD-1 και CLLD-2. 4/6/2018 11/6/2018 15:00
7 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Σχεδιασμού και Προμήθειας Έντυπου Υλικού Ενημέρωσης, Προβολής και Εμψύχωσης για το CLLD-2 18/4/2018 23/4/2018 10:00
6 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Σχεδιασμού και Προμήθειας Έντυπου Υλικού Ενημέρωσης, Προβολής και Εμψύχωσης για το CLLD-1. 18/4/2018 23/4/2018 10:00
5 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη Σύμβασης Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών με Εμψυχωτή – Συντονιστή ενεργειών εμψύχωσης. 25/1/2018 30/1/2018 15:00
4 Πρόσκληση για σύναψη Σύμβασης Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών με Νομικό Σύμβουλο για το CLLD-2 13/12/2017 18/12/2017 15:00
3 "Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου Ιδιωτικού δικαίου CLLD1 - 1 Πολιτικό Μηχανικό, 1 Δασολόγο CLLD2 - 1 Πολιτικό Μηχανικό CLLD1 & CLLD2 - 1 Μηχανολόγο Μηχανικό" 8/12/2017 18/12/2017 15:00
2 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη Σύμβασης Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών με εξειδικευμένη εταιρία καθαρισμού επαγγελματικών χώρων. 15/7/2016 20/7/2016 15:00
1 Πρόσκληση για σύναψη Σύμβασης Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών με Νομικό Σύμβουλο. 27/6/2016 5/7/2016 14:00

 

  

μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα

Υπόβαθρο :

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΑΝΕΘ 2017

© 2017 - All Rights by ANETH S.A.