Σύντομη περιγραφή Τοπικού Προγράμματος
Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD / LEADER
για την περιοχή για την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήμα του Δήμου Δέλτα

(CLLD2)

 

 

Με βάση την Αρ.Πρωτ. 3206/12-12-2016,στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD LEADER  αυτής της περιοχής,κατανεμήθηκε το ποσό των 7.250.000€  (5.750.000€ από το ΠΑΑ και 1.500.000€ από το ΕΠΑλΘ). 

 

Η περιοχή εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος αποτελείται από το Δήμο Χαλκηδόνος και τμήμα του Δήμου Δέλτα στο Νομό Θεσσαλονίκης. Ο συνολικός πληθυσμός ανέρχεται σε 50.145 κατοίκους  και η συνολική έκταση σε 594,88 km2.   Η αναλυτική περιοχή εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος βρίσκεται  εδώ

 

Οι κατηγορίες δράσεων ιδιωτικού χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος που υλοποιούνται μέσω του  ΠΑΑ 2014-2020 αφορούν:

 

 

Επιπλέον στο Τοπικό Πρόγραμμα περιλαμβάνεται και μία δράση με δικαιούχους ιδιωτικούς φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ΟΤΑ Α ή Β βαθμού και φορείς τους, η οποία αφορά :

 

 

 

Σε ότι αφορά στις δράσεις του Τοπικού Προγράμματος που υλοποιούνται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 (ΕΠΑλΘ) θα γίνει αναλυτική παρουσίαση μετά την ολοκλήρωση της αναμόρφωσης του Τοπικού Προγράμματος και του αντίστοιχου θεσμικού πλαισίου.

 

 

 

 

  


μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα
Υπόβαθρο :

                    

Copyright © ΑΝΕΘ 2017