Σύντομη περιγραφή Τοπικού Προγράμματος
Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD / LEADER
για την περιοχή των Δήμων Λαγκαδά, Βόλβης και τμημάτων των Δήμων Ωραιοκάστρου,
Θέρμης, Θερμαϊκού, Πυλαίας – Χορτιάτη και Δέλτα στο Νομό Θεσσαλονίκης

(CLLD1)

 

 

Με βάση την Αρ.Πρωτ. 3206/12-12-2016,στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD LEADER  αυτής της περιοχής,κατανεμήθηκε το ποσό των 10.450.000€  (8.100.000€ από το ΠΑΑ και 2.350.000€ από το ΕΠΑλΘ). 

 

Η περιοχή εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος αποτελείται από τους Δήμους  Λαγκαδά και Βόλβης και τμήματα των Δήμων Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Θερμαϊκού, Πυλαίας – Χορτιάτη και Δέλτα στο Νομό Θεσσαλονίκης. Ο συνολικός πληθυσμός ανέρχεται σε 148.203 κατοίκους  και η συνολική έκταση σε 2.787,67 km2.   Η αναλυτική περιοχή εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος βρίσκεται  εδώ

 

Οι κατηγορίες δράσεων ιδιωτικού χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος που υλοποιούνται μέσω του  ΠΑΑ 2014-2020 αφορούν:

 

 

Επιπλέον στο Τοπικό Πρόγραμμα περιλαμβάνεται και μία δράση με δικαιούχους ιδιωτικούς φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ΟΤΑ Α ή Β βαθμού και φορείς τους, η οποία αφορά :

 

 

 

Σε ότι αφορά στις δράσεις του Τοπικού Προγράμματος που υλοποιούνται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 (ΕΠΑλΘ) θα γίνει αναλυτική παρουσίαση μετά την ολοκλήρωση της αναμόρφωσης του Τοπικού Προγράμματος και του αντίστοιχου θεσμικού πλαισίου.

 

 

 

 

  


μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα
Υπόβαθρο :

                    

Copyright © ΑΝΕΘ 2017