Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020»
CLLD/LEADER


1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για την υλοποίηση Δημοσίων Επενδύσεων
στα τοπικά προγράμματα CLLD1 και CLLD2 / LEADER

-*-

1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ

 


Στο πλαίσιο υλοποίησης των Τοπικών Προγραμμάτων CLLD/LEADER στην ΠΕ Θεσσαλονίκης o Ενδιάμεσος Φορέας (Ε.Φ.) "Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε. - Α.Α.Ε. ΟΤΑ" (ΑΝΕΘ), καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στην 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση Δημόσιων Επενδύσεων για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών και την υποβολή προτάσεων στην ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020».

 

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται με τις παρούσες προσκλήσεις για την ένταξη πράξεων ανέρχεται ενδεικτικά σε 850.000,00 € για το CLLD1 και 493.448,00 € για το CLLD2.

 

Οι αιτήσεις στήριξης θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ - ERGORAMA).

 

Hμερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης στήριξης: Δευτέρα 24-02-2020 και ώρα 08:00
Hμερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης στήριξης (με την 1η Παράταση)

 

Δευτέρα 27-7-2020 και ώρα 16:00

 

Οι πλήρεις προσκλήσεις με τα Παραρτήματά τους και αναλυτικό πληροφοριακό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή είναι διαθέσιμες στους παρακάτω συνδέσμους:

  

   


 

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Παρακαλούμε να ενημερώνεστε διαρκώς για τις απαντήσεις ...

 

  

μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα

Υπόβαθρο :

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΑΝΕΘ 2017

© 2017 - All Rights by ANETH S.A.