Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις Άξονα 4 του ΕΠΑΛ

 

 

Τήρηση συμβατικών μακροχρόνιων υποχρεώσεων επενδυτών
στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος
«Αειφόρος ανάπτυξη δυτικής ακτής Θερμαϊκού κόλπου»
του Άξονα 4 ΕΠΑΛ 2007-2013

 

 

 

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα

Υπόβαθρο :

 

 

 

 

Copyright © ΑΝΕΘ 2017

© 2017 - All Rights by ANETH S.A.