Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις Άξονα 4 του ΕΠΑΛ

 

 

Τήρηση συμβατικών μακροχρόνιων υποχρεώσεων επενδυτών
στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος
«Αειφόρος ανάπτυξη δυτικής ακτής Θερμαϊκού κόλπου»
του Άξονα 4 ΕΠΑΛ 2007-2013

 

 

 

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα
Υπόβαθρο :

                    

Copyright © ΑΝΕΘ 2017