Μηχανισμός Υποστήριξης Άξονα 3

 

Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των Μέτρων του Άξονα 3 και συγκεκριμένα για την υποστήριξη των αρμόδιων Υπηρεσιών Εφαρμογής των καθεστώτων ενίσχυσης του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007 – 2013, αλλά και των δικαιούχων των Μέτρων/δράσεων του Άξονα αυτού στις επιμέρους περιοχές, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή διάχυση της αναγκαίας πληροφόρησης και η ορθή υλοποίηση και παρακολούθηση της πορείας του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επιμέρους έργων δημιουργήθηκαν, σε περιφερειακό επίπεδο, Μηχανισμοί Υποστήριξης.

 

Υποστηρικτικός Μηχανισμός στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ «ΑΝΕΘ» η οποία για τις ανάγκες του έργου έχει δημιουργήσει δίκτυο με μέλη - αντένες τις Αναπτυξιακές Εταιρείες σε κάθε Νομό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στο Νομό Θεσσαλονίκης η ΑΝΕΘ αποτελεί και την αντένα του Νομού.

 

 

Οργανόγραμμα Μηχανισμού Υποστήριξης

 

 

 

Ο Μηχανισμός Υποστήριξης αναλαμβάνει να παρέχει υπηρεσίες στήριξης:

  1. στους κατοίκους των περιοχών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπου υλοποιούνται τα καθεστώτα ενίσχυσης του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013, ως δυνητικούς δικαιούχους αυτών,
  2. στα φυσικά και νομικά πρόσωπα, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, που εγκρίνονται και ενισχύονται για την υλοποίηση έργων στο πλαίσιο του Άξονα 3 (δικαιούχοι) και
  3. στους αρμόδιους φορείς για την διαχείριση και εφαρμογή των καθεστώτων ενίσχυσης του Άξονα 3.

 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (ΑΝΕΘ)
α/α
Ονοματεπώνυμο
Ειδικότητα
Αρμοδιότητα
1
Παπαβασιλείου Βασίλης
Γενικός Διευθυντής ΑΝΕΘ /Πολιτικός Μηχανικός-MSc Συγκοινωνιολόγος
Υπεύθυνος έργου
2
Κανάκη Ευαγγελία
Γεωπόνος
Τομέας Ενημέρωσης - Εμψύχωσης
3
Βαλταδώρος Αριστόδημος
Πολιτικός Μηχανικός
Τεχνική Υποστήριξη-Επιτόπιο Έλεγχο-Παραλαβή έργων
4
Φραγκίδου Άννα
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Τεχνική Υποστήριξη-Επιτόπιο Έλεγχο-Παραλαβή έργων
5
Λάσδα Αγλαϊα - Μαρία
Μηχανικός Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης- MSc Τοπικής Ανάπτυξης-DEA στην Περιβαλλοντική Πολιτική
Παρακολούθηση-Εσωτερικός Έλεγχος
6
Ζαβερδινού Βασιλική
Οικονομολόγος
Οικονομική διαχείριση
7
Δημητριάδης Ηλίας
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
- MSc Πληροφοριακά Συστήματα
Υποστήριξη Λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος
8
Κοντάκη Σοφία
Γραμματειακή
Υποστήριξη
Γραμματειακή
Υποστήριξη

 

ΑΝΤΕΝΑ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
α/α
Ονοματεπώνυμο
Ειδικότητα
Αρμοδιότητα
1
Τζικοπούλου Κατερίνα
Γεωπόνος/div>
Υπεύθυνη Αντένας
2
Κανδυλιάρης Ιωακείμ
Πολιτικός Μηχανικός
3
Τολίδου Μίνα
Λογίστρια

 

ΑΝΤΕΝΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
α/α
Ονοματεπώνυμο
Ειδικότητα
Αρμοδιότητα
1
Καραγιάννης Αθανάσιος
Dr. Οικονομολόγος
Υπεύθυνος Αντένας
2
Παπαγεωργίου Γρηγόρης
Πολιτικός Μηχανικός
3
Τρύφων Αντώνιος
Γεωπόνος

 

ΑΝΤΕΝΑ Ν. ΚΙΛΚΙΣ
α/α
Ονοματεπώνυμο
Ειδικότητα
Αρμοδιότητα
1
Πασσαλίδης Παύλος
Φυσικός MSc Ηλεκτρονικής Φυσικής-Διευθύνων Σύμβουλος
Υπεύθυνος Αντένας
2
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός
3
Διαμαντίδου Παρθένα
Γεωπόνος

 

ΑΝΤΕΝΑ Ν. ΠΕΛΛΑΣ
α/α
Ονοματεπώνυμο
Ειδικότητα
Αρμοδιότητα
1
Κιοσέογλου Ιορδάνης
Λογιστής-Φοροτεχνικός Α
Υπεύθυνος Αντένας
2
Στόγιου Ζωή
Οικονομολόγος
3
Ζάχου Άννα
Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός
4
Δημητριάδης Χρήστος
Πληροφορικός

 

ΑΝΤΕΝΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
α/α
Ονοματεπώνυμο
Ειδικότητα
Αρμοδιότητα
1
Καλογερούδης Ιωάννης
Διευθυντής -Πολιτικός Μηχανικός
Υπεύθυνος Αντένας
2
Καραγκιόζης Δημήτριος
Γεωπόνος
3
Μελίτος Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός
4
Γρηγοριάδης Κωνσταντίνος
Οικονομολόγος

 

ΑΝΤΕΝΑ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
α/α
Ονοματεπώνυμο
Ειδικότητα
Αρμοδιότητα
1
Συργανίδης Θεόδωρος
Διευθυντής - Οικονομολόγος
Υπεύθυνος Αντένας
2
Σταματάκης Στέφανος
Πολιτικός Μηχανικός
3
Σχοινά Γεωργία
Γεωπόνος

 

ΑΝΤΕΝΑ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ
α/α
Ονοματεπώνυμο
Ειδικότητα
Αρμοδιότητα
1
Διαμαντίδης Νικόλαος
Πολιτικός Μηχανικός
Υπεύθυνος Αντένας
2
Μαρινοπούλου Κλεοπάτρα
Οικονομολόγος
3
Κολοκάτση Κατερίνα
Γεωπόνος

 

  

μέγεθος Γραμματοσειρών

Διασυνδέσεις - Links

Χρώματα

Υπόβαθρο :

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΑΝΕΘ 2017

© 2017 - All Rights by ANETH S.A.